Novosti

Od 1. siječnja 2021. godine na snagu je stupio Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe koji uređuje uvjete i postupak ostvarivanja prava na novčana primanja za hrvatske državljane starije od 65 godina.

Pravo na nacionalnu naknadu u iznosu od 800,00 kuna može ostvariti osoba koja je navršila 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Osim toga, podnositelj zahtjeva mora ispuniti i sljedeće uvjete:

  • da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
  • da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe
  • da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja

Obratite nam se ukoliko Vam je potrebna pomoć u postupku ostvarivanja prava na nacionalnu mirovinu, a  zadovoljavate navedene kriterije.

Udruga slijepih Međimurske županije

Adresa: Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec
OIB: 32415476565
MB: 03110940
Telefon: (040) 311-955
Mobitel: 091 639 0005 ; 091 794 7355
e-mail: usm@usm.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 7 – 15 sati;               
Srijeda: 7 – 14 sati
Broj Računa: HR23 23400091116013915 (Privredna banka Zagreb)

google maps