Prava i povlastice

Temeljem brojnih zakonskih i podzakonskih propisa, slijepe osobe mogu ostvariti različita prava i povlastice. Na ostvarivanje prava utječe stupanj i vrsta invaliditeta, imovinsko stanje i brojni drugi uvjeti. Preduvjet za stjecanje prava je utvrđeno tjelesno oštećenje. Dobivanjem rješenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom o vrsti, stupnju i uzroku oštećenja organizma – tjelesnom oštećenju, slijepe osoba stječe uvjete za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje drugih prava.


I. PRAVA I POVLASTICE NA TEMELJU ČLANSTVA U UDRUZI

 • Popust na telekomunikacijske usluge

Slijepe osobe ostvaruju popust na telekomunikacijske usluge u Hrvatskom telekomu; mjesečnu naknadu i telefonske razgovore na određene korisničke pakete.

Hrvatski telekom članovima koji na svoje ime imaju fiksni telefonski priključak, nudi besplatno korištenje obavijesti na broj 11888 (informacije o telefonskom broju pretplatnika).

 • Pogodnosti na Gradskim bazenima Čakovec

Pratitelj slijepe osobe ima slobodan ulaz na Gradske bazene “Marija Ružić” Čakovec.

 • Popust u Ljekarnama Čakovec

Ljekarne Čakovec odobravaju članovima Udruge tijekom 2021. godine popust od 10% na lijekove bez recepta, dodatke prehrani i ostali asortiman koji je u ljekarni.


II. PRAVA IZ SUSTAVA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

 • Pravo na dopunsko zdravstveno osiguranje

Pravo za oslobođenje od plaćanja dopunskoga zdravstvenog osiguranja mogu ostvariti slijepe osobe koje zadovoljavaju jedan od slijedećih kriterija: osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100%-tna oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi.

 • Pravo na pomagala

Slijepe (osigurane) osobe imaju pravo na sljedeća očna pomagala: naočale, kontaktne leće i očne proteze.

Osigurane slijepe osobe imaju, pod određenim uvjetima, pravo na očne proteze (pune staklene po mjeri, ljuskaste staklene po mjeri i privremene prilagođavajuće).

Osigurane slijepe osobe imaju pravo na sljedeća očna pomagala: okvire za naočale, leće za naočale, mineralne leće, plastične leće, lentikularne leće, teleskopske leće, prizmatične leće, stakla bez dioptrije, kontaktne leće.

Slijepe osobe imaju pravo na tiflotehnička pomagala: dugi bijeli štap za slijepe, sat za slijepe, Braillev pisaći uređaj, reproduktor i snimač zvučnih knjiga u daisy formatu

Pravo na ostala tiflotehnička pomagala imaju samo osobe u sustavu obrazovanja: čitač ekrana s govornom jedinicom, Brailleva elektronička bilježnica, elektroničko povećalo.

Aparat za brzo očitavanje šećera u krvi – pravo na pomagalo imaju slijepi dijabetičari koji primaju inzulinsku terapiju, i to najmanje dvije doze dnevno.

Proizvod za praćenje glukoze - Freestyle Libre sustav (senzor za skeniranje razine glukoze) može dobiti odrasla osoba sa šećernom bolešću tipa 1 na intenziviranoj terapiji inzulinom (4 i više doza ili na inzulinskoj pumpi).


III. PRAVA PO OSNOVI SOCIJALNE SKRBI

 • Pravo na osobnu invalidninu

Slijepe osobe imaju pravo na osobnu invalidninu temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika. Iznos osobne invalidnine je 1.750,00 kn mjesečno.

 • Doplatak za tuđu pomoć i njegu

Slijepe osobe imaju pravo ostvariti doplatak za pomoć i njegu temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika. Odobrava se u punom iznosu (600,00 kn) ili smanjenom iznosu (420,00 kn) ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.


IV. MOBILNOST

 • Pravo na znak pristupačnosti

Pravo na znak pristupačnosti ima osoba s 80% ili više tjelesnog oštećenja, uključujući i slijepe osobe. Znak pristupačnosti omogućava parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališna mjesta koja su za tu svrhu posebno obilježena.

 • Povlastice Hrvatskog autokluba

Pravo na članske pogodnosti u HAK-u,  članarinu uz 50% popusta i nižu cijenu za knjižicu “Auto touring pomoć u RH”, osobe s tjelesnim oštećenjem većim od 50%  (pa tako i slijepe osobe) koje same upravljaju osobnim automobilom u osobnom vlasništvu, vlasnici osobnog automobila te roditelji ili skrbnici osoba s tjelesnim oštećenjem koji osobni automobil koriste za njihove potrebe.

 • Pravo na oslobađanje od plaćanja naknade za ceste i cestarine

Slijepe osobe mogu ostvariti pravo na oslobađanje od plaćanja naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (godišnja naknada). Također mogu ostvariti i pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine za uporabu autoceste i objekata s naplatom.

 • Povlastice u željezničkom prometu

Slijepe osobe imaju 4 puta godišnje pravo na povlasticu od 75% od redovne cijene vozne karte željeznicom (u prvom i drugom razredu putničkog ili brzog vlaka) ili brodom i pravo na besplatnu vožnju za pratitelja.

Hrvatske željeznice odobravaju povlasticu za slijepe osobe u putničkom prijevozu IC (međugradskim) i ICN (međugradskim nagibnim) vlakovima. Povlastica od 75% na cijenu karte koju plaća slijepa osoba te besplatan prijevoz za pratitelja slijepe osobe ili psa vodiča vrijedi za drugi razred.

Pratitelj slijepe osobe ne plaća prijevoznu kartu u međunarodnom željezničkom prometu ukoliko slijepa osoba ima nacionalnu iskaznicu za slijepe. Slijepo dijete do četvrte godine ne može ostvariti besplatno putovanje za osobu koja ga prati.

 • Povlastice u autobusnom prometu

AP Varaždin osigurava za slijepe osobe popust na karte za autobus u iznosu 35% na osnovu priložene članske iskaznice.

Vincek Autobusi odobravaju popust za relaciju Varaždin – Zagreb – Varaždin (Flixbus) od 5% na jednosmjernu kartu i 15% na povratnu kartu.

Flixbus odobrava besplatno putovanje za jednu osobu ili psa vodiča koja prati putnika s invaliditetom ako se predoči liječnička ili službena potvrda o neophodnoj stalnoj pratnji. 

 • Popust pri korištenju taxija

Pri korištenju Eko taxija slijepe osobe ostvaruju popust od 10% na svaku vožnju, uz predočenje članske iskaznice.

 • Pravo na popust pri kupnji avionske karte Croatia Airlinesa u domaćem zračnom prometu

Slijepe osobe i njihova pratnja imaju pravo na 50% popusta na određene tarife u domaćem zračnom prometu te imaju pravo sa sobom u kabinu besplatno voditi i psa vodiča.

 • Pravo slijepe osoba sa psom vodičem na korištenje prijevoznih sredstava i pristupa na javna mjesta

Slijepa osoba sa psom vodičem ima pravo korištenja prijevoznih sredstava u javnom prijevozu, uključujući zadržavanje na svim prostorima koji su predviđeni za putnike. Ne plaća voznu kartu za psa vodiča u prijevoznom sredstvu javnog prijevoza, niti ulaznicu za psa za korištenje prostora i objekata koji su utvrđeni kao javna mjesta.

 • Besplatan prijevoz na državnim trajektnim linijama

Osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100% imaju pravo na besplatan prijevoz na državnim trajektnim linijama. Besplatni prijevoz odnosi se na korisnika, pratnju i osobno vozilo.


V. OBRAZOVANJE, PROFESIONALNA REHABILITACIJA, RADNI ODNOS I ZAPOŠLJAVANJE

 • Profesionalna rehabilitacija

Pravo na profesionalnu rehabilitaciju stječe osoba s invaliditetom kojoj je nadležno tijelo vještačenja utvrdilo preostalu radnu sposobnost, a uključuje korištenje usluga Centra za profesionalnu rehabilitaciju utvrđenih individualnim planom profesionalne rehabilitacije. Profesionalna rehabilitacija obuhvaća mjere i aktivnosti odnosno usluge koje se izvode s ciljem da se osobu s invaliditetom osposobi za prikladan posao, da se ista zaposli odnosno zadrži posao i u njemu napreduje te da se profesionalno razvija.

 • Zaštita zaposlenika – slijepih osoba

Poslodavac može slijepoj zaposlenoj osobi uručiti otkaz Ugovora o radu samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća.

 • Pravo na dodatne dane godišnjeg odmora

Slijepi službenici i namještenici u državnim službama imaju pravo na dodatne dane godišnjeg odmora.

Slijepa osoba ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 5 tjedana.

 • Pravo na osobnog asistenta i radnog terapeuta

Slijepa osoba ima pravo na osobnog asistenta i radnog terapeuta. Poslodavcu se financiraju troškovi za osobnog asistenta i radnog terapeuta najviše do 50% mjesečne plaće osobe s invaliditetom kojoj je pomoć potrebna.

 • Poticaji zapošljavanja

Novčane poticaje mogu ostvariti poslodavci koji zapošljavanju slijepu osobu ili slijepe osobe kod samozapošljavanja.

 • Pravo na mirovinski staž s povećanim trajanjem

Zaposlenim osobama s invaliditetom pa tako i slijepim osobama priznaje se pravo na uvećani staž osiguranja na način da se svakih 12 mjeseci provedenih na radu računa kao da je na radu provedeno 15 mjeseci.  Smanjuje se i dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu po jednu godinu za svakih 5 godina staža osiguranja.


VI. POREZNE OLAKŠICE I DRUGA PRAVA

 • Pravo na povećani osobni odbitak kao olakšicu pri porezu na dohodak

Pravo na povećani osobni odbitak (neoporezivi dio dohotka) pri porezu na dohodak imaju slijepe osobe kao olakšicu pri porezu na dohodak.

 • Oslobađanje od plaćanja radio i televizijske pretplate

100% slijepe osobe, vlasnici – korisnici RTV prijemnika imaju pravo na oslobođenje od plaćanja radio i televizijske pretplate na jedan prijamnik.

 • Oslobođenje od plaćanja carine

Proizvodi posebno dizajnirani za edukaciju, zapošljavanje i socijalnu uključenost osoba s invaliditetom oslobođeni su plaćanja carine.

 • Pravo na oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe

Boravišnu pristojbu, ne plaćaju osobe s invaliditetom (uključujući i slijepe osobe) od 70% i većim postotkom i jedan pratitelj.

 • Plaćanje PDV-a po stopi od 5 posto na ortopedska i druga pomagala

PDV po stopi od 5% plaća se na implantate i druge medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka, navedene u Pravilniku HZZO.


VII. ZAŠTITA PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM U ŠIREM SMISLU

Ustav Republike Hrvatske propisuje da država posebnu skrb posvećuje zaštiti osoba s invaliditetom i njihovom uključivanju u društveni život te osobitu zaštitu na radu, a koji se ostvaruju donošenjem posebnih zakona. Međunarodni okvir za donošenje tih zakona čini i Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom.

 • PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom štiti, prati i promiče prava i interese osoba s invaliditetom na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona.

 • ZAKONI I PRAVILNICI

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14)

Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16)

Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (NN 71/99, 46/07, 41/08, 61/11)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 97/00 i 101/00)

Zakonom o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča (NN 81/98)

Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14)

Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije (NN 54/13)

Zakon o PDV (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16)

Zakon o radu (NN 93/14)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13)

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima (NN 7/12, 14/12, 23/12, 25/12, 45/12, 69/12, 85/12, 92/12, 119/12, 147/12, 21/13, 38/13, 93/13, 119/13, 125/13, 129/13, 136/13, 141/13, 154/13, 11/14, 12/14, 22/14, 34/14, 45/14, 54/14, 59/14, 86/14, 53/16, 94/16, 106/16, 108/16, 36/17, 55/17)

Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta (NN 25/09)

Pravilnik o znaku pristupačnosti (NN 78/08, 87/14)

Kolektivni ugovor o državnim službenicima i namještenicima (NN 104/13)

Društveni dogovor o listi tjelesnih oštećenja

Udruga slijepih Međimurske županije

Adresa: Ruđera Boškovića 4, 40000 Čakovec

Sjedište: Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec
OIB: 32415476565
MB: 03110940
Telefon: (040) 311-955
Mobitel: 091 639 0005 ; 091 794 7355
e-mail: usm@usm.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak: 7 – 15 sati;      

Broj Računa: HR23 23400091116013915

(Privredna banka Zagreb)

google maps