Novosti
zenezene111Udruga slijepih Međimurske županije ponovo je okupila svoje članice radionicom međusobnog osnaživanja slijepih žena, a koja se provodi u sklopu trogodišnjeg programa „Osjetimo život“ financiranog od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
U pozitivnom ozračju nastavljena je provedba psihološke radionice usmjerene na aktivno osnaživanje i osposobljavanje slijepih žena za nošenje s izazovima u društvu u kojem živimo, ali i njihovom osposobljavanju za aktivnije sudjelovanje u životu zajednice.
Osnaživanje slijepih žena vidimo kao izrazito važan proces u kojem svaka žena povećava razinu moći koju ima, odnosno povećava mogućnost pozitivnog djelovanja na vlastiti život. Cilj je da svaka slijepa žena nakon radionice izađe ispunjena osjećajem da je jača nego što misli i da može promijeniti svoj život na bolje. U toj namjeri, dio današnje radionice bile su vježbe adekvatnog nošenja sa stresom i vježbe opuštanja.
Za kraj je ubačen osvrt na trenutnu epidemiološku situaciju, izražena su mišljenja i stavovi te individualne priče sa psihološkim gledištem, no dodana je i vježba balonima za jačanje plućnog kapaciteta u svrhu osvještavanja žena o važnosti prevencije vlastite lošije zdravstvene slike.

U četvrtak, 22. 10. 2020. godine, Udruga je održala sjednicu Upravnog odbora i sjednicu Skupštine. Usvojeni su godišnji i financijski plan za sljedeću godinu, novi Etički kodeks Udruge te Platforma za primjenu standarda za kvalitetno i učinkovito pružanje/korištenje socijalne usluge videćeg pratitelja za slijepe osobe. Upravni odbor donio je odluke o obilježavanju predstojećih važnih dana za slijepe osobe: Dana svete Lucije te Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, a Skupština je ponovno izabrala dosadašnjeg zamjenika predsjednice Udruge, Krunoslava Frančića, na novi mandat od 4 godine. Na kraju su prezentirane novine s područja tiflotehničkih pomagala.

                                                                            sastanak1111111 sastanak111111112

KLJUČNI PROBLEMI SLIJEPIH OSOBA

15. listopada obilježava se Međunarodni dan bijelog štapa. Tom prigodom osvrnuli bih se na strateške prioritete odnosno probleme slijepih osoba u Republici Hrvatskoj. Osobito se to odnosi na Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi te Zakon o inkluzivnom dodatku za osobe s invaliditetom.

1. IZMJENE I DOPUNE ZAKONA 0 SOCIJALNOJ SKRBIstap11111111

U pripremi Nacrta Zakona o socijalnoj skrbi treba uzeti u obzir sljedeće:

  • Osobna invalidnina koju osobe s oštećenjem vida ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi ne smije ovisiti o dohodovnom i imovinskom cenzusu s obzirom da se navedeno pravo ostvaruje u svrhu podmirivanja povećanih troškova života uzrokovanih invaliditetom. Naime, uvođenjem cenzusa gubi se svrha ovog prava osobito u dijelu izjednačavanja mogućnosti osoba s oštećenjem vida.
  • Sve osobe s oštećenjem vida koje temeljem Uredbe o metodologijama vještačenja pripadaju u 4. stupanj težine oštećenja vida, trebaju ostvariti pravo na osobnu invalidninu. Pri tome je nužno da Uredba o metodologijama vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava propiše dostatnu metodologiju za vještačenje oštećenja vida kao specifičnog osjetilnog oštećenja koje predstavlja teško, a ne teže oštećenje.

Udruga slijepih Međimurske županije

Adresa: Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec
OIB: 32415476565
MB: 03110940
Telefon: (040) 311-955
Mobitel: 091 639 0005 ; 091 794 7355
e-mail: usm@usm.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 7 – 15 sati;               
Srijeda: 7 – 14 sati
Broj Računa: HR23 23400091116013915 (Privredna banka Zagreb)

google maps