Novosti
zenezene111Udruga slijepih Međimurske županije ponovo je okupila svoje članice radionicom međusobnog osnaživanja slijepih žena, a koja se provodi u sklopu trogodišnjeg programa „Osjetimo život“ financiranog od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
U pozitivnom ozračju nastavljena je provedba psihološke radionice usmjerene na aktivno osnaživanje i osposobljavanje slijepih žena za nošenje s izazovima u društvu u kojem živimo, ali i njihovom osposobljavanju za aktivnije sudjelovanje u životu zajednice.
Osnaživanje slijepih žena vidimo kao izrazito važan proces u kojem svaka žena povećava razinu moći koju ima, odnosno povećava mogućnost pozitivnog djelovanja na vlastiti život. Cilj je da svaka slijepa žena nakon radionice izađe ispunjena osjećajem da je jača nego što misli i da može promijeniti svoj život na bolje. U toj namjeri, dio današnje radionice bile su vježbe adekvatnog nošenja sa stresom i vježbe opuštanja.
Za kraj je ubačen osvrt na trenutnu epidemiološku situaciju, izražena su mišljenja i stavovi te individualne priče sa psihološkim gledištem, no dodana je i vježba balonima za jačanje plućnog kapaciteta u svrhu osvještavanja žena o važnosti prevencije vlastite lošije zdravstvene slike.

Udruga slijepih Međimurske županije

Adresa: Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec
OIB: 32415476565
MB: 03110940
Telefon: (040) 311-955
Mobitel: 091 639 0005 ; 091 794 7355
e-mail: usm@usm.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak: 7 – 15 sati; 

Pauza: 10:30 - 11:00 sati              

Broj Računa: HR23 23400091116013915 (Privredna banka Zagreb)

google maps