Novosti

KLJUČNI PROBLEMI SLIJEPIH OSOBA

15. listopada obilježava se Međunarodni dan bijelog štapa. Tom prigodom osvrnuli bih se na strateške prioritete odnosno probleme slijepih osoba u Republici Hrvatskoj. Osobito se to odnosi na Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi te Zakon o inkluzivnom dodatku za osobe s invaliditetom.

1. IZMJENE I DOPUNE ZAKONA 0 SOCIJALNOJ SKRBIstap11111111

U pripremi Nacrta Zakona o socijalnoj skrbi treba uzeti u obzir sljedeće:

  • Osobna invalidnina koju osobe s oštećenjem vida ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi ne smije ovisiti o dohodovnom i imovinskom cenzusu s obzirom da se navedeno pravo ostvaruje u svrhu podmirivanja povećanih troškova života uzrokovanih invaliditetom. Naime, uvođenjem cenzusa gubi se svrha ovog prava osobito u dijelu izjednačavanja mogućnosti osoba s oštećenjem vida.
  • Sve osobe s oštećenjem vida koje temeljem Uredbe o metodologijama vještačenja pripadaju u 4. stupanj težine oštećenja vida, trebaju ostvariti pravo na osobnu invalidninu. Pri tome je nužno da Uredba o metodologijama vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava propiše dostatnu metodologiju za vještačenje oštećenja vida kao specifičnog osjetilnog oštećenja koje predstavlja teško, a ne teže oštećenje.

2. INKLUZIVNI DODATAK

Do danas nisu ostvareni značajniji pomaci u pitanju rješavanja inkluzivnog dodatka. U nedavno objavljenom e-Savjetovanju o Planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za 2021. godinu, uočeno je kako ponovno nije u planu donošenje dugo očekivanog Zakona o inkluzivnom dodatku, što je potvrdio i ministar Aladrović na sastanku s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom. Iznimno smo nezadovoljni time s obzirom na ogromni značaj ovog zakona za slijepe osobe.

Ključna je izrada kvalitetnog Zakona o inkluzivnom dodatku kao jedinog zakona koji bi regulirao prava

svih osoba s invaliditetom na naknadu koja kompenzira povećane troškove života osobe s invaliditetom i koja bi omogućila dostojanstvo i ravnopravno uključivanje u život zajednice. Budući da

inkluzivni dodatak predstavlja kompenzacijski novac kojim bi slijepe osobe podmirile troškove prouzročene oštećenjem vida, na taj bi se način osiguralo izjednačavanje mogućnosti, socijalno uključivanje i dostojanstveniji život osoba s invaliditetom. Za ovu naknadu nikako ne smije postojati cenzus jer time ona gubi svoj smisao izjednačavanja mogućnosti, već se ona treba gledati isključivo kao kompenzacijski dodatak zbog postojećeg invaliditeta.

Udruga slijepih Međimurske županije

Adresa: Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec
OIB: 32415476565
MB: 03110940
Telefon: (040) 311-955
Mobitel: 091 639 0005 ; 091 794 7355
e-mail: usm@usm.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 7 – 15 sati;               
Srijeda: 7 – 14 sati
Broj Računa: HR23 23400091116013915 (Privredna banka Zagreb)

google maps