Novosti

Obilježavanje Međunarodnog dana bijelog štapa

lanstvo2021Udruga slijepih Međimurske županije danas broji 154 člana, s područja cijele Međimurske županije sa sjedištem Udruge u Čakovcu, na adresi Kralja Tomislava 34.
Današnji je datum Udruzi od velikog značaja jer se 15. listopada obilježava se Međunarodni dan bijelog štapa. Tom prigodom osvrnula bih se strateške prioritete, odnosno probleme, slijepih osoba u Republici Hrvatskoj. Osobito se to odnosi na donošenje Zakona o inkluzivnom dodatku za osobe s invaliditetom, pružanje usluge videćeg pratitelja te mobilnost slijepih osoba.
Predstavnici vlasti već čitav niz godina ponavljaju obećanja o donošenju dugo očekivanog Zakona o inkluzivnom dodatku, ali do danas nisu ostvareni značajniji pomaci. Zbog velikog značaja ovog zakona za slijepe osobe ističemo zabrinutost uslijed višegodišnjeg rada na njegovim prijedlozima te više puta ponavljanih obećanja predstavnika ministarstva o upućivanju konačnih prijedloga u proceduru donošenja. S obzirom da je donošenje tog zakona ključno za izjednačavanje mogućnosti, socijalno uključivanje i dostojanstven život osoba s invaliditetom, nužna je izrada kvalitetnog Zakona o inkluzivnom dodatku. Takav bi zakon regulirao prava svih osoba s invaliditetom na naknadu koja kompenzira povećane troškove života uzrokovane invaliditetom i koja bi omogućila njihovo ravnopravno uključivanje u život zajednice. Iako su učinjeni određeni pomaci kroz rad radnih skupina, mnogi važni dionici još nisu dovoljno osviješteni o svrsi ove naknade za koju nikako ne smije postojati cenzus jer time ona gubi svoj smisao izjednačavanja mogućnosti, već se ona treba gledati isključivo kao kompenzacijski dodatak zbog postojećeg invaliditeta.


Socijalna usluga videćeg pratitelja najvažnija je socijalna usluga koja se trenutno pruža osobama s oštećenjem vida u Republici Hrvatskoj, koja im omogućava samostalniji, kvalitetniji i sadržajniji život te lakše uključivanje u život zajednice. Nužno je osigurati kontinuitet, ujednačenost i kvalitetu predmetne usluge. Navedeno je moguće samo uvođenjem promišljenih izmjena u kriterijima dodjele financijskih sredstava, primjenom standarda i kontrolom korisnika usluge. Usluga videćeg pratitelja, financirana sustavno Zakonom o osobnoj asistenciji ili na neki drugi način, mora osigurati kontinuiranu, kvalitetnu, ujednačenu i učinkovitu uslugu slijepim osobama i uključivati njihov angažman jer je njihova uloga neophodna i potrebna upravo zbog poznavanja potreba, mogućnosti i ograničenja slijepih osoba ali i izazova koji se događaju u pružanju predmetne usluge.
Mobilnost slijepih osoba prioritetni je preduvjet za ravnopravno sudjelovanje u svim svakodnevnim aktivnostima i uključivanje u život zajednice, zato je izrazito važan veći broj i bolja prohodnost taktilnih staza vodilja koje omogućavaju lakše kretanje slijepim osobama, bolju mobilnost, odnosno lakše kretanje urbanim sredinama.

Udruga slijepih Međimurske županije

Adresa: Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec
OIB: 32415476565
MB: 03110940
Telefon: (040) 311-955
Mobitel: 091 639 0005 ; 091 794 7355
e-mail: usm@usm.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak: 7 – 15 sati; 

Pauza: 10:30 - 11:00 sati              

Broj Računa: HR23 23400091116013915 (Privredna banka Zagreb)

google maps