Novosti

Ove godine Udruga je na javne natječaje općina s područja Međimurske županije prijavila projekt Izađimo iz mraka!. Provedbom aktivnosti projekta doprinijet će se: društvenoj integraciji slijepih osoba, terapijskim i rehabilitacijskim učincima, jačanju samostalnosti i samopouzdanja te njihovom zdravlju.

 Aktivnosti koje će se provesti projektom Izađimo iz mraka!:

 • obilježavanje Dana žena
 • obilježavanje Tjedna mozgaizadimoizmraka
 • obilježavanje „Martinja“
 • obilježavanje Dana svete Lucije
 • hodočašće članova Udruge u Mariju Bistricu
 • Dan otvorenih vrata Udruge
 • posjet članovima Udruge
 • provedba javnih senzibilizacijskih i informativnih događaja
 • sudjelovanje na obilježavanju Međunarodnog dana bijelog štapa
 • sudjelovanje na sportsko-rekreativnom susretu
 • sudjelovanje na „Ljetnoj akademiji“ u Premanturi
 • sudjelovanje na Druženju samaca u Premanturi

Općine će sufinanciranjem projekta osigurati financijske i organizacijske resurse koji će omogućiti provedu aktivnosti, koje će kao krajnji ishod imati kvalitetniju integraciju članova u zajednicu te u konačnici poboljšanje njihove kvalitete života. Prva općina koja je ove godine Udruzi odobrila financijska sredstva je Općina Dekanovec.

Udruga slijepih Međimurske županije

Adresa: Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec
OIB: 32415476565
MB: 03110940
Telefon: (040) 311-955
Mobitel: 091 639 0005 ; 091 794 7355
e-mail: usm@usm.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 7 – 15 sati;               
Srijeda: 7 – 14 sati
Broj Računa: HR23 23400091116013915 (Privredna banka Zagreb)

google maps