Novosti

slikaedukacijaizazovnijeDoris Čulinović nakon završene edukacije komunikacijskih vještina sa profesoricom Ljiljanom Buhač, te našom predsjednicom Marijom Ciglar je stekla mnogo novih znanja i vještina koje će mi uvelike pomoći u daljnjem poslovanju, kako sa našim članovima, tako i sa zaposlenicima Udruge. Teme kroz koje smo prošle sastojale su se od usmenih i praktičnih dijelova, gdje sam naučila kome, kako, kada, te najbitnije što reći u određenom trenutku razgovora sa osobom bilo u poslovnom ili pak privatnom svijetu. Odnosno, shvatila sam da neke stvari i riječi koje sam do prije smatrala najboljim mogućima, baš to i nisu bile. Isto tako, putem edukacije obogatila sam riječnik za mnogo novih izraza, fraza, pojmova... Stoga bih se htjela ovim putem ujedno i zahvaliti našoj predsjednici Mariji, i voditelju projekta Teu što su mi omogućili ovakav tip obrazovanja, te naravno profesorici Ljiljani što je odvojila svoje vrijeme, te mi sa zadovoljstvom prenijela svoje znanje i vještine. Projekt „Izazovnije“ financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Udruga slijepih Međimurske županije

Adresa: Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec
OIB: 32415476565
MB: 03110940
Telefon: (040) 311-955 ; (040) 310-212
Mobitel: 091 639 0005 ; 091 794 7355
Radno vrijeme:
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 7 – 15 sati;               
Srijeda: 7 – 14 sati
Broj Računa: HR23 23400091116013915 (Privredna banka Zagreb)

google maps