Završeni projekti i programi

 ZAVRŠENI PROJEKTI

Razvoj društvenog poduzetništva za slijepe osobe

EUROPSKI SOCIJALNI FOND

UZ TEBE SAM

Cilj: osnažiti i zaposliti teško zapošljive žene u lokalnoj zajednici kroz pružanje usluge podrške slijepima.

Aktivnosti:

- obrazovanje i zapošljavanje žena iz ciljne skupine u svrhu potpore osobama u nepovoljnom položaju

- promidžba i vidljivost

- upravljanje projektom i administracija

Trajanje: 20. 7. 2020. - 20. 1. 2022.

Iznos: 557.036,00 kn

 

NOVI IZAZOVI – Europski socijalni fond

- pružanje usluge videćeg pratitelja slijepim osobama

Nositelj projekta: Udruga slijepih Međimurske županije

Cilj projekta: nastaviti osiguravati uslugu videćeg pratitelja osobama s invaliditetom, slijepim osobama, kako bi im se povećala socijalna uključenost i unaprijedila kvaliteta života.

Aktivnosti:

- pružanje usluga videćeg pratitelja

- promidžba i vidljivost

- upravljanje projektom i administracija

Trajanje projekta: od 1.7.2021. do 1.3.2023.

 Ukupna vrijednost projekta: 499.968,67 kn

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr

 

IZAZOVNIJE – KONTINUIRANA PODRŠKA SLIJEPIM OSOBAMA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI 

Cilj projekta: nastaviti osiguravati uslugu videćeg pratitelja osobama s invaliditetom, slijepim osobama, kako bi im se povećala socijalna uključenost i unaprijedila kvaliteta života.

 Aktivnosti:

- pružanje usluga videćeg pratitelja

- promidžba i vidljivost

- upravljanje projektom i administracija

Trajanje: 04.04.2019. – 03.04.2021.

Iznos:  499.640,00 kn

 

KORAK PREMA USPJEHU

Cilj: unaprijediti pristup tržištu rada za slijepe i slabovidne nezaposlene u Međimurskoj, Sisačko-moslavačkoj i Zagrebačkoj županiji te u Gradu Zagrebu.

Aktivnosti:

provedba verificiranih programa obrazovanja

razvoj i provedba programa za osnaživanje

jačanje kapaciteta stručnjaka iz socijalnog sektora

promidžba i vidljivost

upravljanje projektom i administracija

Trajanje: 11.01.2019. – 11.1.2021.

Iznos: 1.389.434,08 kn

 

IZAZOV

Cilj: povećati socijalnu uključenost članova Udruge slijepih Međimurske županije pružanjem usluga videćeg pratitelja

Elementi:

pružanje usluge videćeg pratitelja za slijepe osobe

edukacija videćeg pratitelja, obitelji i slijepih osoba

koordinacija videćeg pratitelja

promidžba i vidljivost

upravljanje projektom i administracija

Trajanje: 04.05.2017. – 03.05.2019.

Iznos: 449.540,00 kn

 

SHIFT (Operativni program Razvoj ljudskih potencijala)

Opći cilj: poboljšanje socijalnih usluga u zajednici za obitelji s djecom s teškoćama u razvoju

Specifični ciljevi:

ponuditi bolje mogućnosti zapošljavanja roditelja s djecom s teškoćama u razvoju i odgovarajući oblik predškolskog odgoja i rehabilitacije za djecu

povećan broj djece s teškoćama u razvoju u koja pohađaju odgovarajući oblik predškolskih ustanova

Aktivnosti:   

organiziranje stručnog osposobljavanja za roditelje djece s teškoćama u razvoju

organiziranje predškolskog obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju

rad obrazovnih rehabilitatora, logopeda i psihologa s djecom s teškoćama u razvoju

jačanje kapaciteta odgojitelja i stručnih suradnika za rad s djecom s teškoćama u razvoju

radionice za djecu u vrtićima o mogućnostima djece s teškoćama u razvoju

promotivne aktivnosti i osiguranje vidljivosti projekta

Rezultati:

bolje mogućnosti zapošljavanja roditelja djece s teškoćama u razvoju,

povećanje broja djece s teškoćama u razvoju koja pohađaju odgovarajući oblik predškolskih ustanova,

povećana svijest javnosti o prednostima i mogućnostima zaposlenja roditelja djece s teškoćama socijalna inkluzija djece s teškoćama u razvoju.

Trajanje projekta: 01.06.2014. – 30.11.2015.

Financiranje projekta: 196.045,27€

85% - Europska Unija kroz Operativni program Razvoj ljudskih potencijala i ugovor s

           Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

15% - Udruga slijepih Međimurske županije i partneri: Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (MURID) i Međimurska županija

 

BOLJA INTEGRACIJA U MEĐIMURJU – BIM

Partnerske organizacije:

Dječji vrtić Tikvica Strahoninec

Osnovna škola Strahoninec

Udruga gluhih i nagluhih Međimurske županije

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije

Opći cilj: povećanje kvalitete integracije djece s teškoćama u obrazovni sustav i socijalnu zajednicu.

Specifični ciljevi:

poboljšati kvalitetu integracije djece s teškoćama

povećati suradnju udruga osoba s invaliditetom

promovirati integraciju djece s teškoćama u socijalnu zajednicu

Aktivnosti:    

rad edukacijskog rehabilitatora

educiranje odgajatelja i učitelja

pisanje priručnika „Kako raditi s djecom s posebnim potrebama“

nabava posebne opreme

organiziranje aktivnosti slobodnog vremena

         provedba zajedničkih aktivnosti za partnerske Udruge

         nabava opreme za Udruge

         educiranje prevoditelja znakovnog jezika

         održavanje radionica za djecu o djeci s teškoćama u razvoju

         promoviranje integracije kroz konferencije i medije

Rezultati:

udruge koje su sudjelovale na projektu organizirale su radionice i slobodne aktivnosti te dobile posebne uređaje,

poboljšana je kvaliteta integracije djece s teškoćama,

poboljšani su ljudski i materijalni kapaciteti udruga osoba s invaliditetom,

obrazovani su učitelji znakovnog jezika,

podignuta je svijest javnosti o inkluziji i mogućnostima djece s teškoćama.

Trajanje projekta: 22.08.2013. – 22.02.2015.

Iznos: 196.959,49€

 

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

OSJETIMO ŽIVOT - Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Opći cilj programa: potaknuti slijepu djecu i odrasle slijepe osobe na uključivanje u aktivnosti i korištenje socijalnih usluga koje doprinose povećanju njihove socijalne uključenosti i kvalitete života u lokalnoj zajednici.

Specifični ciljevi:

 • osigurati integraciju za slijepu djecu kroz organiziranje aktivnosti slobodnog vremena,
 • osigurati dostupne i kvalitetne socijalne usluge te aktivnosti za odrasle slijepe osobe

Aktivnosti i usluge za djecu:

- sportske aktivnosti (plivanje, jahanje, vježbanje u teretani te treninzi: atletike, gimnastike i boksa)

- edukativne aktivnosti (učenje stranog jezika i slikanja te glazbena škola)

- podrška za izvoditelje aktivnosti

- podrška roditeljima slijepe djece

Aktivnosti i usluge za odrasle:

- psihosocijalna podrška (grupne radionice o psihološkim aspektima rehabilitacije, u suradnji sa CZSS)

- socijalne usluge koje će pridonositi neovisnom življenju i socijalnom uključivanju (edukacije i savjetovanja u suradnji sa ZZJZ i obilježavanje Europskog tjedna kretanja, radionice međusobnog osnaživanja slijepih žena, tečaj samostalnog kretanja, radionice podrške u samostalnosti za mlade, tečaj ophođenja sa slijepim osobama)

 - radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina (kreativne radionice, teretana, plivanje, posjet kulturnim institucijama, čitanje zvučnih knjiga i književni klub)

Partner: Centar za socijalnu skrb Čakovec, Podružnica Obiteljski centar

Suradnici: Međimurska županija, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Radio 1

Trajanje programa : 1. 6. 2020. – 31. 5. 2023.

Iznos: 270.000,00 kn

 

MALA PODRŠKA, VELIK USPJEH - Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Opći cilj: jačanje socijalnog uključivanja slijepih osoba kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge videćeg pratitelja na području Međimurske županije.

Specifični ciljevi:

- povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepih osoba na području Međimurske županije;

- poticati što veću samostalnost i neovisno življenje slijepih osoba na području Međimurske županije;

- nastavak zapošljavanja videćeg pratitelja.

Aktivnosti:

- prijevoz, pratnja i pomoć slijepim osobama u različitim svakodnevnim i socijalnim aktivnostima

- pomoć/obuka pri sitnim kućanskim poslovima

- pomoć/obuka pri obavljanju administrativnih poslova

- informiranje o usluzi videćeg pratitelja

Trajanje: 1.1.2022. – 29.2.2024.

Iznos: 140.000,00 kn za prvu godinu provedbe

            194.131,06 kn / 25.765,62 EUR za razdoblje od 1.1.2023. do 31.7.2023.

            21.800,00 eura za razdoblje od 1.8.2023. do 31.12.2023.

            9.019,51 eura za razdolje od 1.1.2024. do 29.2.2024.

 

VODI, POHODI! – Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, socijalne politike i mladih /Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (MRMSOSP/MDOMSP)

Opći cilj: jačanje socijalnog uključivanja slijepih osoba kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge videćeg pratitelja na području Međimurske županije.

Specifični ciljevi:

- povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepih osoba na području Međimurske županije

- poticati što veću samostalnost i neovisno življenje slijepih osoba na području Međimurske županije

Aktivnosti:

- prijevoz, pratnja i pomoć članovima u različitim svakodnevnim i socijalnim aktivnostima, izvan kuće

- obuka za obavljanje kućanskih poslova

- pomoć pri obavljanju administrativnih poslova

- informiranje o usluzi videćeg pratitelja

Trajanje: 01.01.2019. – 31.12.2021.

Iznos: 125.796,00 kn godišnje

 

REKREA(K)TIVA – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (MDOMSP)

Partneri:       

Centar za socijalnu skrb Čakovec – Obiteljski centar

Zavod za javo zdravstvo Međimurske županije

Opći cilj: povećati socijalnu uključenost i kvalitetu života za slijepu djecu i slijepe odrasle osobe iz Međimurske županije kroz pružanje socijalnih usluga

Specifični ciljevi:osigurati integraciju za slijepu djecu kroz organiziranje aktivnosti slobodnog vremena, osigurati dostupne i kvalitetne socijalne usluge te aktivnosti za odrasle slijepe osobe

Aktivnosti i usluge:  

Za djecu

sportske aktivnosti (plivanje, jahanje, klizanje, atletika)

edukativne aktivnosti (tečaj stranog jezika, tečaj informatike, tečaj samostalnog kretanja, glazbena škola)

aktivno članstvo u knjižnici

podrška roditeljima slijepe djece

individualna podrška za izvoditelje aktivnosti

Za odrasle:

- psihosocijalna podrška za odrasle slijepe osobe (grupne radionice o psihološkim aspektima rehabilitacije i individualna savjetovanja za slijepe osobe, u suradnji sa CZSS te edukacije i savjetovanje (predavanja, seminari i radionice), u suradnji sa ZZJZ);

- socijalne usluge koje pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju  odraslih

- slijepih osoba (tečaj samostalnog kretanja, tečaj vođenja slijepih osoba, poticanje na čitanje knjiga);

- pružanje mogućnosti sudjelovanja u radno-okupacijskim aktivnostima u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina (plivanje, tečaj plesa, tečaj domaćinstva, tečaj vrtlarstva, tečaj informatike, kreativne radionice, vožnja tandem bicikla te tečaj nordijskog hodanja, u suradnji sa ZZJZ);

- promidžba i vidljivost;

- upravljanje projektom i administracija.

Trajanje: 01.06.2017. - 31.05.2020.

Iznos: 290.000,00 kn godišnje

 

BEZ VEĆEG NAPORA - MDOMSP

Partneri:

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Čakovec

Centar za socijalnu skrb Čakovec – Obiteljski centar

Opći cilj: doprinijeti socijalnom uključivanju slijepih odraslih osoba i slijepe djece

Specifični ciljevi:

uključiti slijepu djecu u sportske, kulturne i kreativne aktivnosti u zajednici

povećati vještine i potencijal slijepih soba u radno aktivnoj dobi za uključivanje na otvoreno tržište rada

pružiti odraslim slijepim osobama stručnu podršku u procesu rehabilitacije

Aktivnosti:    

Za djecu:

sportske aktivnosti: terapijsko jahanje, plivanje, izlet, atletika, vožnja tandem bicikla

kulturne aktivnosti: odlazak na predstavu, koncert i kino, obilježavanje prigodnih dana, članstvo u knjižnici

kreativne aktivnosti: glazbena škola, plesna škola, kreativne radionice

tečaj socijalnih vještina: stjecanje novih socijalnih vještina i poboljšanje postojećih

tečaj stranog jezika: engleski i njemački jezik

jednodnevni i dvodnevni izlet

grupe radionice i potpore za roditelje

potpora za izvoditelje aktivnosti

roditeljski sastanci

Za mlade:

radionice za zapošljavanje: grupne radionice, volontiranje, prezentacijske vještine, komunikacijske vještine

inkluzivno volontiranje

individualna savjetovanja

Za odrasle:

tečaj samostalnog kretanja

tečaj vođenja slijepih osoba

tečaj brajice

tečaj svakodnevnih vještina

radionice izrade sapuna

radionice izrade lučica

tečaj vrtlarstva

individualna psihološka savjetovanja

grupne radionice o psihološkim aspektima rehabilitacije

radionice povijest umjetnosti

Trajanje projekta: 1.6.2014. – 31.5.2017.

Iznos: 300.000,00 kn godišnje

 

POKRET! – Ministarstvo socijalne politike i mladih

Cilj: pridonijeti samostalnosti slijepih osoba

            povećati samostalno obavljanje poslova slijepih osoba uz pomoć videćeg pratitelja

            povećati uključenost slijepih osoba u društveni život u zajednici

Aktivnosti:   

prijevoz i pratnja članova u aktivnostima izvan kuće

obuka za obavljanje kućanskih poslova

obavljanje administrativnih poslova članovima

informiranje o usluzi videćeg pratitelja

Trajanje: 01.01.2016. - 31.12.2018.

Iznos: 111.216,00 kn

 

JEDAN ZA SVE – Ministarstvo socijalne politike i mladih

Ciljevi:

- doprinijeti samostalnosti slijepih osoba u obavljanju životnih aktivnosti

- videći pratitelj pruža socijalnu uslugu podrške slijepim osobama i njihovim obiteljima u prevladavanju posebnih teškoća vezanih uz sljepoću

Trajanje: 01.04.2013. – 31.12.2015.

Iznos: 335.754,00 kn

 

ODVEDI ME U BOLJI SVIJET (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Opći cilj: osigurati za sve starije slijepe osobe iz Međimurske županije kvalitetnu, prilagođenu i dostupnu uslugu prijevoza u skladu s njihovim potrebama i interesima.

Specifični ciljevi:

osigurati i pružiti usluge prijevoza za starije slijepe osobe s područja MŽ

poticati starije slijepe osobe iz MŽ na uključivanje u život lokalne zajednice

poticati što veću samostalnosti i neovisno    življenje starijih slijepih osoba s područja  MŽ

informirati i senzibilizirati javnost o starijim slijepim osobama

Aktivnosti:

usluga prijevoza za starije slijepe osobe

senzibilizacija javnosti, vidljivost i promocija

upravljanje projektom i administracija

Trajanje: 01.12.2019. – 30.11.2020.

Iznos: 85.000,00 kn

 

ZLATNE GODINE (MDOMSP)

Partner: Udruga slijepih Varaždinske županije

Opći ciljevi:

osigurati  dostupne, kvalitetne i različite dnevne aktivnosti za starije slijepe osobe iz Međimurske i Varaždinske županije,

poticati starije slijepe osobe iz Međimurske i Varaždinske županije na sudjelovanje u organiziranim društveno/kulturno/sportskim aktivnostima u lokalnoj zajednici

povećati društvenu uključenost i kvalitetu života starijih slijepih osoba.

Specifični ciljevi:

organizirati aktivno slobodno vrijeme slijepih osoba iz Međimurske i Varaždinske županije kroz različite dnevne aktivnosti uz uključivanje stalnih i povremenih volontera USMŽ i USVŽ

osigurati razumijevanje i aktivaciju javnosti za probleme i potrebe starijih slijepih osoba.

Aktivnosti:   

sportsko-rekreativne aktivnosti: nordijsko hodanje, plivanje, govorni pikado, viseća kuglana, planinarenje, međunarodno sportsko-rekreativno druženje

kreativne aktivnosti: izrada božićnih kuglica, izrada adventskih vjenčića, pletenje košarica, radionica izrade lučica, izrada čestitku, izrada ukrasnih vrećica

edukacijske i informativne aktivnosti: radionice mentalnog zdravlja, nove tehnologije i eholokacija, zdravstvo, prava i mogućnosti

kulturne aktivnosti: projekcije filmova i kazališne predstave

zabavne aktivnosti: šah, domino, radionice relaksacije smijehom

kombinacije navedenih aktivnosti: jednodnevni izlet na more, obilježavanje Međunarodnog dana bijelog štapa

Trajanje: 02.05.2017 - 31.07.2017 i 01.10.2017. - 28.02.2018.

Iznos: 60.000,00 kn

 

 

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

PODRŠKOM DO USPJEHA

Partneri: OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica, OŠ Jože Horvata Kotoriba, III. OŠ Čakovec, Gimnazija Josipa  Slavenskog Čakovec, Srednja škola Čakovec, Grad Čakovec, Međimurska županija, Baptistička crkva s Pastoralnim centrom Čakovec i Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj.

Opći cilj projekta: pridonijeti integraciji i inkluziji djece s teškoćama u razvoju u sustav odgoja i obrazovanja.

Specifični cilj projekta: uspješan nastavak školovanja za jedanaestero učenika s TUR u odgojno – obrazovnim institucijama, uz pomoć osobnih pomoćnika u nastavi.

Aktivnosti: uspostavljanje međusektorske suradnje, zapošljavanje pomoćnika, integriranje učenika s teškoćama u razvoju u redovni odgojno – obrazovni sustav, promidžba, vidljivost, upravljanje projektom i administracija.

Trajanje: 1.9.2023. - 1.7.2024. godine

Iznos: 96.153,22 eura Ministarstvo znanosti i obrazovanja

sufinanciranje: Općina Podturen, Općina Mala Subotica, Međimurska županija, Grad Čakovec

 

BUDI MI PODRŠKA

Partneri: OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica, OŠ Kotoriba, III. osnovna škola Čakovec, Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, Grad Čakovec, Međimurska županija.

Opći cilj projekta: pridonijeti integraciji i inkluziji djece s teškoćama u razvoju u sustav odgoja i obrazovanja.

Specifični cilj projekta: uspješan nastavak školovanja za jedanaestero učenika s TUR u odgojno – obrazovnim institucijama, uz pomoć osobnih pomoćnika u nastavi.

Aktivnosti: uspostavljanje međusektorske suradnje, zapošljavanje pomoćnika, integriranje učenika s teškoćama u razvoju u redovni odgojno – obrazovni sustav, promidžba, vidljivost, upravljanje projektom i administracija.

Trajanje: 1.9.2022. – 1.7.2022.

Iznos:

490.331,41 kn Ministarstvo znanosti i obrazovanja

sufinanciranje: Međimurska županija, Grad Čakovec, Općina Podturen, Općina Mala Subotica

 

ZAJEDNO DO USPJEHA

Partneri: OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica, OŠ Kotoriba, OŠ Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu, III. osnovna škola Čakovec, III. OŠ Čakovec, Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, Grad Čakovec, Međimurska županija.

Opći cilj: pridonijeti integraciji i inkluziji djece s teškoćama u razvoju u redovan sustav odgoja i obrazovanja.

Specifični cilj: uspješan nastavak školovanja za desetero učenika s teškoćama u razvoju u odgojno – obrazovnim institucijama, uz pomoć osobnih pomoćnika u nastavi.

Aktivnosti: uspostavljanje međusektorske suradnje, zapošljavanje pomoćnika, integriranje učenika s TUR u redovni odgojno – obrazovni sustav, vidljivost i promocija, upravljanje projektom i administracija.

Trajanje: 1.9.2021. – 1.7.2022.

Iznos: 491.185,70 kn

Općina Mala Subotica sufinancira putne troškove jednog pomoćnika u iznosu od 400,00 kuna mjesečno, a Općina Podturen razliku plaće za jednu pomoćnicu.

 

ZAJEDNO DO CILJA

Partneri: OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica, OŠ Strahoninec, Ekonomska i trgovačka škola Čakovec, OŠ Kotoriba, OŠ Sveti Juraj na Bregu, III. osnovna škola Čakovec.

Opći cilj: pridonijeti integraciji i inkluziji djece s teškoćama u razvoju u redovan sustav odgoja i obrazovanja.

Specifični cilj: uspješan nastavak školovanja za desetero učenika s teškoćama u razvoju u redovnim školama, uz pomoć osobnih pomoćnika u nastavi.

Aktivnosti:

uspostaviti međusektorsku suradnju

zapošljavanje pomoćnika

integrirati učenike s TUR u redovni odgojno – obrazovni sustav

vidljivost i promocija

upravljanje projektom i administracija

Trajanje: 1.9.2019. – 17.06.2020.

Iznos: 469.634,29 kn

 

POGLED U BUDUĆNOST

Partneri: Osnovna škola Tomaša Goričanca, Mala Subotica, Osnovna škola Strahoninec, Ekonomska i trgovačka škola Čakovec, Osnovna škola Nedelišće, Osnovna škola Jože Horvata Kotoriba, OŠ I. G. Kovačića Sveti Juraj na Bregu, Tehnička škola Čakovec

Opći cilj: pridonijeti integraciji i inkluziji djece s teškoćama u razvoju u redovan sustav odgoja i obrazovanja.

Specifični cilj: uspješan nastavak školovanja za desetero učenika s  teškoćama u razvoju u redovnim školama, uz pomoć osobnih pomoćnika u nastavi.

Trajanje: 01.09.2018. – 15.06.2019.

Iznos: 389.751,70

 

PRUŽI MI RUKU

Partneri: OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica,  OŠ Strahoninec, Ekonomska i trgovačka škola Čakovec, OŠ Goričan

Opći cilj: pridonijeti integraciji i inkluziji djece s teškoćama u razvoju u redovan sustav odgoja i obrazovanja

Specifični cilj: uspješan početak ili nastavak školovanja za desetero djece s razvojnim teškoćama u redovnim školama, uz pomoć osobnih pomoćnika u nastavi

Trajanje: 01.09.2017. – 30.06.2018.

Iznos: 209.900,00 kn

 

OVDJE SAM ZA TEBE (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)

Partneri: OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica,  OŠ Strahoninec, Ekonomska i trgovačka škola Čakovec

Opći cilj: pridonijeti integraciji i inkluziji djece s teškoćama u razvoju u redovan sustav odgoja i obrazovanja

Specifični cilj: uspješan početak ili nastavak školovanja za desetero djece s razvojnim teškoćama u redovnim školama, uz pomoć osobnih pomagača u nastavi

Trajanje: 01.09.2016. – 30.06.2017.

Iznos: 155.000,00 kn

 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

KREATIVNE RUKE

Opći cilj: poboljšati kvalitetu života slijepih osoba na području Međimurske županije.

Specifični ciljevi:

- organizirati i osigurati prilagođene, kvalitetne aktivnosti za slijepe osobe,

- osvještavati i senzibilizirati javnost prema slijepim osobama.

Aktivnosti:

- Kreativne radionice

- Senzibilizacija javnosti, vidljivost i promocija

- Program mjerenja društvenog utjecaja

- Upravljanje projektom i administracija

Trajanje: 1.1.2022. – 31.12.2022.

Iznos: 25.000,00 kn

 

70. OBLJETNICA UDRUGE SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Opći cilj: poboljšati kvalitetu života slijepih osoba na području Međimurske županije.

Specifični ciljevi:

organizirati i osigurati prilagođene, kvalitetne aktivnosti za slijepe osobe,

osvještavati i senzibilizirati javnost prema slijepim osobama,

umrežiti se i jačati suradnju sa srodnim udrugama, suradnicima, partnerima i donatorima.

Aktivnosti:

obilježavanje 70. obljetnice USMŽ

dan otvorenih vrata Udruge

senzibilizacija javnosti, vidljivost i promocija

upravljanje projektom i administracija

Trajanje: 1. 6. 2021. – 31. 12. 2021.

Iznos: 20.000,00 kn

 

OSJETI POZITIVU!

Opći cilj: poboljšati kvalitetu života slijepih osoba na području međimurske županije.

Specifični ciljevi:

organizirati i osigurati kvalitetne aktivnosti za slijepe osobe

ispuniti slobodno vrijeme slijepim osobama

osvještavati i senzibilizirati javnost prema slijepim osobama

analizirati provedbu projekta i definirati plan za daljnju provedbu projekta.

Aktivnosti:

osiguravanje frizerskih usluga

razvoj programa

vidljivost i promocija

upravljanje projektom i administracija

Trajanje: 1.1.2020. – 31.12.2020.

Iznos: 15.000,00 kn

 

SVJETLIJA BUDUĆNOST

Opći cilj: poboljšati kvalitetu života slijepih osoba na području Međimurske županije.

Specifični ciljevi:

organizirati i osigurati kvalitetne aktivnosti za slijepe osobe,

ispuniti slobodno vrijeme slijepim osobama,

osvještavati i senzibilizirati javnost prema slijepim osobama,

umrežiti se i jačati suradnju sa srodnim udrugama s područja Hrvatske i Slovenije,

analizirati provedbu projekta

definirati plan za daljnju provedbu projekta.

Trajanje: 01.01.2019. – 31.12.2019.

Iznos: 15.000,00

 

BEZ BARIJERA

Aktivnosti:

Obilježavanje Međunarodnog dana bijelog štapa

Kulturni program u Katoličkom domu u Čakovcu

Dan otvorenih vrata USMŽ

Obilazak rijeke Drave

Ciljevi:

društvena integracija slijepih osoba, odnosno inkluzija

psihosocijalni razvoj – jačanje samopouzdanja slijepih osoba

jačanje samostalnosti slijepih osoba

povećanje mobilnosti slijepih osoba

podrška rehabilitaciji i terapiji slijepih osoba

socijalizacija slijepih osoba

osvještavanje i senzibilizacija javnosti

umrežavanje i jačanje srodnih udruga s područja Hrvatske i Slovenije

Trajanje: 1.1.2018. – 31.12.2018.

Iznos: 15.000,00 kn

 

RADIONICA IZRADE SAPUNA

Cilj:    povećanje potencijala članova uz stjecanje novih znanja i vještina da se što bolje i uspješnije mogu snalaziti u svakodnevnom životu.

Aktivnost: izrada sapuna povodom Valentinova

Trajanje: 14.01.2017. – 21.01.2017.

 

SPORAZUM O SUFINANCIRANJU

Aktivnosti:

Obilježavanje 65. obljetnice Udruge slijepih Međimurske županije

Izrada Strateškog plana za 2016.-2019., Operativnog plana za 2017. i Financijskog plana za 2017.

Iznos: 15.000,00 kn

 

GRAD ČAKOVEC

 KULTURNI SPEKTAR

Opći cilj: poboljšati kvalitetu života slijepih osoba na području Međimurske županije.

Specifični ciljevi:

- organizirati i osigurati kvalitetne aktivnosti za slijepe osobe

- ispuniti slobodno vrijeme slijepim osobama

- osvještavati i senzibilizirati javnost prema slijepim osobama

Aktivnosti:

- tečaj plesa

- posjet kulturnim događajima

- čitanje zvučnih knjiga

Trajanje: 1.1.2022. – 31.12.2022.

Iznos: 10.000,00 kn

 

JEDNAKE MOGUĆNOSTI

Cilj: potaknuti slijepu djecu na uključivanje u aktivnosti u zajednici i korištenje usluga koje doprinose povećanju njihove socijalne uključenosti i kvaliteti života.

Aktivnosti:

- edukativne aktivnosti (učenje stranog jezika, glazbena škola te poduke iz matematike)

- pružanje rehabilitacijskih usluga (fizioterapija)

Trajanje: 1.1.2022. – 31.12.2022.

Iznos: 15.000,00 kn

 

 KULTURNA INKLUZIJA

Opći cilj projekta: poboljšati kvalitetu života slijepih osoba na području Međimurske županije.

Specifični ciljevi:

- organizirati i osigurati kvalitetne aktivnosti za slijepe osobe

- ispuniti slobodno vrijeme slijepim osobama

- osvještavati i senzibilizirati javnost prema slijepim osobama

Aktivnosti:

- tečaj plesa

- posjet kulturnim događajima

- čitanje zvučnih knjiga

- senzibilizacija javnosti, vidljivost i promocija

- upravljanje projektom i administracija

Trajanje: 1. 1. 2021. – 31. 12. 2021.

Iznos: 4.440,00 kn

 

SPORTSKI IZAZOVI

Opći cilj: poboljšati kvalitetu života slijepih osoba na području Međimurske županije.

Specifični ciljevi:

organizirati i osigurati kvalitetne sportske aktivnosti za slijepe osobe

ispuniti slobodno vrijeme slijepim osobama

osvještavati i senzibilizirati javnost prema slijepim osobama.

Aktivnosti:

plivanje na bazenima

izlet sa sportskim aktivnostima

vježbanje u teretani

Trajanje: 1. 1. 2020. - 31. 12. 2020.

Iznos: 5.000,00 kuna

 

MALIM KORACIMA DO VELIKIH PROMJENA

Ciljevi:

društvena integracija slijepih osoba,

psihosocijalni razvoj (jačanje samopouzdanja),

 jačanje samostalnosti slijepih osoba,

povećanje mobilnosti slijepih osoba,

socijalizacija slijepih osoba,

podrška rehabilitaciji i terapiji slijepih osoba,

osvještavanje i senzibilizacija javnosti

povećanje kvalitete života slijepih osoba.

Trajanje: 01.01.2019. – 31.12.2019.

Iznos: 7.500,00

 

ZAJEDNIČKIM SNAGAMA DO SVIJETLE BUDUĆNOSTI

Ciljevi:

društvena integracija slijepih osoba, odnosno inkluzija

psihosocijalni razvoj – jačanje samopouzdanja

jačanje samostalnosti slijepih osoba

povećanje mobilnosti slijepih osoba

podrška rehabilitaciji i terapiji slijepih osoba

osvještavanje i senzibilizacija javnosti

socijalizacija

umrežavanje i jačanje srodnih udruga s područja Hrvatske i Slovenije

Aktivnosti:

Obilježavanje Međunarodnog dana žena

Jednodnevni izlet na kupanje na bazene u Čakovcu

Obilježavanje Međunarodnog dana bijelog štapa s Danom otvorenih vrata

Posjet članovima Udruge

Radionice u Udruzi

Druženje povodom Međunarodnog dana rada

Sudjelovanje na radionicama na otvorenom i izložbi članica Saveza

Trajanje: 1.1.2018 – 31.12.2018.

Iznos: 15.000,00 kn

 

SAMOPOUZDANJE

Ciljevi:

povećanje kvalitete života slijepih osoba u Međimurskoj županiji osiguranjem profesionalne frizerske i kozmetičke pomoći slijepim osobama

olakšavanje skrbi za slijepu osobu članovima obitelji.

Aktivnosti: osiguravanje profesionalnih usluga frizera i kozmetičara za članove Udruge Međimurske županije.

Trajanje: 01.01.2017. – 31.12.2017.

Iznos: 13.360,00 kn

 

TRIO SPORT

Ciljevi:

inkluzija slijepih osoba

psihosocijalni razvoj – jačanje samopouzdanja

jačanje samostalnosti slijepih osoba

podrška rehabilitaciji i terapiji slijepih osoba

umrežavanje i jačanje srodnih udruga

Trajanje: 01.03. – 09.07.2016.

Iznos: 5.000,00 kn

 

OPĆINE I GRADOVI S PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

ODISEJA BIJELOG ŠTAPA

Aktivnosti:
 • Hodočašće članova USMŽ u Mariju Bistricu

Zaklada Rhema 

 • Ljetna akademija

Općina Vratišinec 

Općina Donji Vidovec 

Grad Mursko Središće 

 • Vježbanje u teretani

Općina Nedelišće 

Općina Donji Kraljevec

Općina Belica 

 • Izlet na Plitvička jezera

Međimurske vode 

Općina Sveti Juraj na Bregu 

Općina Orehovica

Općina Gornji Mihaljevec 

Grad Mursko Središće

 •  Duhovna obnova

Općina Kotoriba

Općina Štrigova

Grad Prelog

Općina Domašinec

 • Obilježavanje Dana svete Lucije

Općina Sveti Martin na Muri

Grad Prelog 

 • Obilježavanje Dana žena

Općina Kotoriba

 • Obilježavanje Martinja

Općina Štrigova 

Općina Podturen 

Općina Kotoriba

 • Osiguravanje frizerskih usluga

 Općina Selnica 

 Općina Donja Dubrava 

Općina Štrigova 

Grad Mursko Središće

Općina Sveti Martibn na Muri

Općina Domašinec

 • Individualne poduke iz matematike

Općina Pribislavec 

 • Ulaznice za bazene

Općina Sveti Martin na Muri

Općina Štrigova

 • Glazbena škola

Općina Domašinec

Cilj projekta je poboljšati kvalitetu života slijepih osoba na području Međimurske županije.

 

UKLJUČI ME!

Opći cilj: razvoj i pružanje socijalnih usluga slijepoj djeci s područja Međimurske županije

Specifični ciljevi:

organizirati i osigurati stručnu uslugu instrukcija za slijepo dijete

organizirati slobodno vrijeme slijepog djeteta u vidu pomoći pri izvršavanju školskih obveza

AktivnostI:

osiguravanje instrukcija za slijepo dijete

Trajanje: 01.04.2021. – 31.12.2021.

Iznos: 1.500,00 kn Općina Sveti Martin na Muri i 2.000,00 kn Selnica

 

VIDLJIVA REVITALIZACIJA

Opći cilj: poboljšanje kvalitete života slijepih osoba

Specifični ciljevi: 

jačati samopouzdanje i samostalnost slijepih osoba;

doprinijeti socijalizaciji slijepih osoba;

osvještavati i senzibilizirati javnost o slijepim osobama

Aktivnost:

osiguravanje profesionalnih uslugea frizera 

Trajanje: 01.05.2021. – 31.12.2021.

Iznos: 4.000,00 kn Općina Donja Dubrava

 

IZAĐIMO IZ MRAKA

Ciljevi:

društvena integracija slijepih osoba, odnosno inkluzija

psihosocijalni razvoj – jačanje samopouzdanja

jačanje samostalnosti slijepih osoba

povećanje mobilnosti slijepih osoba

podrška rehabilitaciji i terapiji slijepih osoba

socijalizacija slijepih osoba

povećanje kvalitete života slijepih osoba

osvještavanje i senzibilizacija javnosti

umrežavanje i jačanje srodnih udruga s područja Hrvatske i Slovenije

Aktivnosti:

Manifestacija u povodu Dana žena

Ljetna akademija

Sudjelovanje na obilježavanju Međunarodnog dana bijelog štapa

Hodočašće članova udruge u Mariju Bistricu i Ludbreg

Obilježavanje Dana svete Lucije

Obilježavanje „Martinja“

Dan otvorenih vrata udruge

Posjet članovima udruge

Provedba javnih događaja

Obilježavanje Tjedna mozga

Sudjelovanje na sportsko-rekreativnom susretu

Druženje samaca

Trajanje: 1.1.2020. – 31.12.2020.

Iznos: 30.929,00 kn

 • Dekanovec 1.000,00 Kn,
 • Nedelišće 750,00 Kn,
 • Kotoriba 500,00 Kn,
 • Prelog 500,00 Kn,
 • Pribislavec 3.000,00 Kn,
 • Sveti Martin Na Muri 500,00 Kn,
 • Gornji Mihaljevec 1.000,00 Kn,
 • Orehovica 3.000,00 Kn,
 • Mursko Središće 2.000,00 Kn,
 • Goričan 000,00 Kn,
 • Donja Dubrava 400,00,
 • Podturen 2.000,00 Kn,
 • Selnica 2.000,00 Kn
 • Sveti Juraj Na Bregu 2.000,00 Kn.
 • Donji Kraljevec 1.500,00
 • Selnica 2.000,00
 • Donji Vidovec 1.000,00
 • Štrigova 779,00
 • Domašinec 5.000,00
 • Mala Subotica 1.000,00

 

KORAK NAPRIJED

Ciljevi:

društvena integracija slijepih osoba, odnosno inkluzija,

psihosocijalni razvoj – jačanje samopouzdanja slijepih osoba,

jačanje samostalnosti slijepih osoba,

povećanje mobilnosti slijepih osoba,

podrška rehabilitaciji i terapiji slijepih osoba,

socijalizacija slijepih osoba,

osvještavanje i senzibilizacija javnosti,

povećanje kvalitete života slijepih osoba,

umrežavanje i jačanje srodnih udruga s područja Hrvatske i Slovenije.

Trajanje: 01.01.2019. – 31.12.2019.

Iznos: 42.450,00 kn

Grad Mursko Središće - 2.000,00 kuna

Grad Prelog - 1.000,00 kuna

Općina Kotoriba - 500,00 kuna

Općina Orehovica - 2.500,00 kuna

Općina Selnica - 3.000,00 kuna

Općina Domašinec - 2.000,00 kuna

Općina Goričan - 3.150,00 kuna

Općina Sveti Juraj na Bregu - 2.000,00 kuna

Općina Gornji Mihaljevec - 1.500,00 kuna

Općina Donji Vidovec - 500,00 kuna

Općina Nedelišće - 1.000,00 kuna

Općina Štrigova - 1.800,00 kuna

Općina Donja Dubrava - 4.000,00 kuna

Općina Sveti Martin na Muri - 1.000,00 kuna

Općina Mala Subotica - 2.000,00 kuna

Općina Belica - 9.500,00 kuna

Općina Pribislavec - 3.000,00 kuna

Općina Podturen - 1.000,00 kuna

Općina Strahoninec - 1.000,00 kuna

 

PRAVI PUT

Ciljevi:

društvena integracija slijepih osoba, odnosno inkluzija,

psihosocijalni razvoj – jačanje samopouzdanja,

jačanje samostalnosti slijepih osoba,

povećanje mobilnosti slijepih osoba,

podrška rehabilitaciji i terapiji slijepih osoba,

osvještavanje i senzibilizacija,

socijalizacija slijepih osoba,

umrežavanje i jačanje srodnih udruga s područja Hrvatske i Slovenije

Aktivnosti:    

Manifestacija u povodu 8. Marta

Ljetna akademija

Sportske aktivnosti

Jednodnevni izlet za članove Udruge

Hodočašće članova u Mariju Bistricu

Dan otvorenih vrata USMŽ povodom obilježavanja Dana bijelog štapa

Obilježavanje Dana svete Lucije

Posjet članovima Udruge

Obilježavanje „Martinja“

Provedba 3 javna događaja

Trajanje: 1.1.2018. – 31.12.2018.

Iznos: 23.800,00 kn

Grad Prelog 1.000,00 kn

Grad Mursko Središće 2.000,00 kn

Općina Nedelišće 1.000,00 kn

Općina Orehovica 1.500,00 kn

Općina Selnica 1.000,00 kn

Općina Sveti Juraj na Bregu 3.000,00 kn

Općina Mala Subotica 2.000,00 kn

Općina Goričan 800,00 kn

Općina Gornji Mihaljevec 1.000,00 kn

Općina Pribislavec 3.000,00 kn

Općina Sveti Martin na Muri 1.500,00 kn

Općina Donja Dubrava 2.000,00 kn

Općina Domašinec 2.000,00 kn

Općina Štrigova 1.000,00 kn

Općina Podturen 1.000,00 kn

 

ZAJEDNO ZA BOLJE DRUŠTVO

Ciljevi:          

društvena integracija slijepih soba,

psihosocijalni razvoj – jačanje samopouzdanja slijepih osoba,

jačanje samostalnosti slijepih osoba,

povećanje mobilnosti slijepih osoba,

podrška rehabilitaciji i terapiji slijepih osoba,

osvještavanje i senzibilizacija,

socijalizacija slijepih osoba,

umrežavanje i jačanje srodnih udruga s područja Hrvatske i Slovenije.

Aktivnosti:    

Manifestacija u povodu 8. Marta

„Ljetna akademija“ u Prematuri za članicu i pratnju

Sportske aktivnosti

Jednodnevni izlet za članove Udruge

Hodočašće članova Udruge u Mariju Bistricu

Obilježavanje Dana bijelog štapa

Obilježavanje Dana svete Lucije

Posjet članovima udruge

Trajanje: 1.1.2017. - 31.12.2017.

Iznos: 12.000,00 kn

OPĆINA DONJI VIDOVEC – 500,00 kn

OPĆINA DONJA DUBRAVA – 1.000,00 kn

OPĆINA KOTORIBA – 2.500,00 kn

GRAD PRELOG – 1.000,00 kn

OPĆINA MALA SUBOTICA – 2.000,00 kn

OPĆINA NEDELIŠĆE – 1.000,00 kn

OPĆINA OREHOVICA – 1.000,00 kn

GRAD MURSKO SREDIŠĆE – 2.000,00 kn

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC – 1.000,00 kn

 

DRUŠTVENI KAPITAL ZAJEDNICE

CILJEVI:

društvena integracija slijepih osoba, odnosno inkluzija

psihosocijalni razvoj – jačanje samopouzdanja

jačanje samostalnosti slijepih osoba

povećanje mobilnosti slijepih osoba

podrška rehabilitaciji i terapiji slijepih osoba

osvještavanje i senzibilizacija

socijalizacija

Iznos:

Grad Prelog 500,00 kn

Općina Orehovica 1.000,00 kn

Grad Mursko Središće 2.000,00 kn

 

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

LJEPŠI SVIJET

Opći cilj: poboljšati kvalitetu života slijepih osoba na području Međimurske županije.

Specifični ciljevi:

organizirati i osigurati kvalitetne aktivnosti za slijepe osobe,

ispuniti slobodno vrijeme slijepim osobama,

jačati samopouzdanje i samostalnost slijepih osoba,

doprinijeti zdravlju i socijalizaciji slijepih osoba,

ispuniti slobodno vrijeme slijepih osoba,

osvještavati i senzibilizirati javnost prema slijepim osobama.

Trajanje: 01.05.2019. - 31.12.2019.

Iznos: 13.000,00 kuna

 

SAMOPOUZDANO KROZ ŽIVOT

Aktivnost: osiguravanje profesionalnih usluga frizera i kozmetičara za članove Udruge slijepih Međimurske županije.

Ciljevi:

povećanje kvalitete života slijepih osoba u Međimurskoj županiji.

Osigurati profesionalnu kozmetičku i frizersku pomoć slijepim osobama

olakšati skrb za slijepu osobu članovima.

Trajanje: 2017. godina

Iznos: 6.000,00 kn

 

EKO MEĐIMURJE

PODRŠKA U SAMOSTALNOSTI

Cilj projekta: povećati samostalnost slijepe djece i kvalitetu njihova života.

Aktivnosti:

- grupe podrške za roditelje slijepe djece

Iznos: 400,00 eura

Trajanje: 2024. godina 

 

OSNAŽIMO MIŠIĆE!

Cilj projekta:

- povećanje mogućnosti i kvalitete života slijepog djeteta;

- uspostavljanje zdrave sportske navike kod slijepog djeteta;

- doprinos društvenoj integraciji slijepog djeteta.

Aktivnosti: 

- senzibilizacija javnosti, vidljivost i promocija te upravljanje projektom i administracijavježbanje uz podršku trenera

- vježbanje uz podršku trenera

Iznos: 3.000,00 kuna

Trajanje: 2023. godina

 

ZAPLIVAJMO!

- osiguravanje sportskog trenera plivanja za slijepu djecu

Ciljevi:

- povećanje kvalitete života slijepe djece

- doprinos društvenoj integraciji slijepe djece

- kvalitetnije korištenje slobodnog vremena slijepe djece

- povećanje samostalnosti i samopouzdanja slijepe djece

- senzibilizacija javnosti prema slijepoj djeci

Iznos: 3.000,00 kn

 

VODENA AKCIJA

Ciljevi:

povećanje kvalitete života slijepe djece

doprinos društvenoj integraciji slijepe djece

kvalitetnije korištenje slobodnog vremena slijepe djece

povećanje samostalnosti i samopouzdanja slijepe djece

senzibilizacija javnosti prema slijepoj djeci

Aktivnosti:

angažiranje sportskog trenera plivanja

djeci, članovima Udruge, osigurana stručna podrška trenerice plivanja

Iznos: 3.000,00 kn

 

TRENING SAMOSTALNOSTI

Ciljevi:

povećanje kvalitete života slijepe djece,

doprinos društvenoj integraciji slijepe djece,

kvalitetnije korištenje slobodnog vremena slijepe djece,

povećanje samostalnosti i samopouzdanja slijepe djece

senzibilizacija javnosti prema slijepim osobama.

Iznos: 3.000,00 kn

 

KAPLJICE

Ciljevi:          

doprinijeti socijalnom uključivanju i društvenoj integraciji slijepe djece,

kvalitetnije korištenje slobodnog vremena slijepe djece,

povećanje samostalnosti slijepe djece,

povećanje samopouzdanja slijepe djece

senzibilizacija javnosti prema osobama s invaliditetom, tj. slijepim osobama.

Aktivnosti: informatička poduka slijepog djeteta

Trajanje: 2017. godina

Iznos: 3.000,00 kn

 

MEĐIMURSKE VODE d.o.o.

 

KULTURNA INKLUZIJA

Opći cilj projekta: poboljšati kvalitetu života slijepih osoba na području Međimurske županije.

Specifični ciljevi:

organizirati i osigurati kvalitetne aktivnosti za slijepe osobe

ispuniti slobodno vrijeme slijepim osobama

osvještavati i senzibilizirati javnost prema slijepim osobama

Aktivnosti:

tečaj plesa

plivanje na gradskim bazenima

senzibilizacija javnosti, vidljivost i promocija

upravljanje projektom i administracija

Trajanje: 1. 6. 2021. – 31. 12. 2021.

Iznos: 1.500,00 kn

 

POZITIVNE PROMJENE

Ciljevi:

povećanje društvene integracije i kvalitete života slijepih osoba

povećanje samostalnosti i samopouzdanja slijepih osoba

poboljšanje zdravlja slijepih osoba

senzibilizacija javnosti prema osobama s invaliditetom

Aktivnosti:

osiguravanje profesionalnih usluga masera za slijepe osobe

najam prostora za kvalitetnije pružanje usluga slijepim osobama

vođenje projekta, senzibilizacija javnosti

Iznos: 1.500,00

 

ZAJEDNO ZA BOLJE DRUŠTVO

Ciljevi:          

osigurati dostupne, različite i kvalitetne aktivnosti za slijepe osobe iz Međimurske županije, u skladu s njihovim potrebama i interesima

poticati slijepe osobe iz Međimurske  županije na sudjelovanje u aktivnostima u lokalnoj zajednici

povećati društvenu uključenost i kvalitetu života slijepih osoba.

Aktivnosti:   

Tečaj stranog jezika za djecu, članove Udruge

Sportske aktivnosti

Jednodnevni izlet za članove Udruge

Hodočašće članova Udruge u Mariju Bistricu

Obilježavanje Dana bijelog štapa

Obilježavanje Dana svete Lucije

Trajanje: 20.03.2017. – 31.12.2017.

Iznos: 1.000,00 kn

 

1,2,3, VESELIMO SE SVI!

Aktivnost: tečaj plivanja za djecu (sportski trener i ulaznice)

Ciljevi:

- doprinijeti društvenoj integraciji i kvaliteti života slijepe djece i odraslih slijepih osoba

- kvalitetnije korištenje slobodnog vremena slijepe djece

- povećanje samostalnosti slijepih osoba

- povećanje samopouzdanja slijepih osoba

- senzibilizacija javnosti prema osobama s invaliditetom

Trajanje: kolovoz 2018.

Iznos: 1.500,00 KN

 

VOLIM SE GIBAT

Iznos: 1.500,00 kuna

 

MEĐIMURJE PLIN

 

HODOČAŠĆE U MEĐUGORJE

Trajanje: 1.1.2021. - 31.12.2021.

Iznos:

- Međimurje Plin 3.000,00 kn

- Zaklada Rhema 2.000,00 kn

- Grad Čakovec 1.000,00 kn

 

SVAKI ZAMAH JE BITAN

 Ciljevi:

društvena integracija slijepih osoba, odnosno inkluzija;
psihosocijalni razvoj – jačanje samopouzdanja;        

jačanje samostalnosti i socijalizacija slijepih osoba;
povećanje mobilnosti slijepih osoba;
 podrška rehabilitaciji i terapiji slijepih osoba;
 osvještavanje i senzibilizacija javnosti

 Aktivnost:

odlazak članova USMŽ u terme “Minerva”, Varaždinske Toplice

vidljivost i promocija

vođenje projekta i administracija

Trajanje: 01.06.2018. - 31.08.2018.

Iznos: 3.000,00 kn

 

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

POVEŽIMO SE

Ciljevi:          

doprinijeti socijalnom uključivanju i društvenoj integraciji slijepe i praktično slijepe djece,

kvalitetnije korištenje slobodnog vremena slijepe djece, povećanje samostalnosti slijepe djece,

povećanje samopouzdanja slijepe djece te senzibilizacija javnosti prema osobama s invaliditetom, tj. slijepim osobama.

Aktivnosti: kroz projekt se financirao trošak autocesta (cestarina) za predsjednicu i zaposlenike Udruge

 Trajanje: 2017. godina

Iznos: 1.200,00 kn

 

KASICE ZA MILODARE

U suradnji s Hrvatskom poštom, Udruga u poštanskim uredima u Međimurskoj županiji postavlja kasice za donacije. Također, kasice postavlja i na drugim lokacijama (trgovine, ljekarne…).

 

HRVATSKA POŠTA

Cilj: prikupljanje sredstava koja će se koristiti za aktivnosti članova Udruge.

Aktivnosti: postavljanje kasica za milodare u poštanskim uredima u Međimurskoj županiji

 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

JAVNI RADOVI

Podrška u samostalnosti

Pomažem!

Zelena edukacija

Pomoć u kući, pomoć slijepim osobama

Vještine koje obogaćuju!

Mladi za mlade

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

INSTITUCIONALNA PODRŠKA

Ciljevi:

stabilizacija i razvitak udruge

ojačati Udrugu za pružanje usluga kroz uvođenje sustava kvalitete i organizacijski razvoj

Trajanje: 01.06.2014. – 31.12.2016.

Iznos: 120.474,70 kn godišnje

 

INSTITUCIONALNA PODRŠKA ZA UDRUGE OSOBE S INVALIDITETOM

Udruzi je omogućeno usmjeravanje na organizacijski razvoj i učinkovitost, ispunjavanje strateških ciljeva, jačanje dugoročno održivih kapaciteta te razvijanje novih i jačanje postojećih partnerstava. Podmiruje se hladni pogon Udruge što pruža priliku za stabilizaciju poslovanja te mogućnost stavljanja većeg fokusa na daljnji programski razvoj Udruge.

Trajanje: 01.01.2020. – 31.12.2023.

Iznos: 212.070,00 kn godišnje

 

Udruga slijepih Međimurske županije

Adresa: Ruđera Boškovića 4, 40000 Čakovec

Sjedište: Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec
OIB: 32415476565
MB: 03110940
Telefon: (040) 311-955
Mobitel: 091 639 0005 ; 091 794 7355
e-mail: usm@usm.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak: 7 – 15 sati;      

Broj Računa: HR23 23400091116013915

(Privredna banka Zagreb)

google maps