Projekti

KREATIVNE RUKE – Međimurska županija

Opći cilj: poboljšati kvalitetu života slijepih osoba na području Međimurske županije.

Specifični ciljevi:

- organizirati i osigurati prilagođene, kvalitetne aktivnosti za slijepe osobe,

- osvještavati i senzibilizirati javnost prema slijepim osobama.

Aktivnosti:

- Kreativne radionice

- Senzibilizacija javnosti, vidljivost i promocija

- Program mjerenja društvenog utjecaja

- Upravljanje projektom i administracija

Trajanje: 1.1.2022. – 31.12.2022.

Iznos: 25.000,00 kn

Udruga slijepih Međimurske županije

Adresa: Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec
OIB: 32415476565
MB: 03110940
Telefon: (040) 311-955
Mobitel: 091 639 0005 ; 091 794 7355
e-mail: usm@usm.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak: 7 – 15 sati; 

Pauza: 10:30 - 11:00 sati              

Broj Računa: HR23 23400091116013915 (Privredna banka Zagreb)

google maps