Projekti

JEDNAKE MOGUĆNOSTI - Grad Čakovec

Cilj: potaknuti slijepu djecu na uključivanje u aktivnosti u zajednici i korištenje usluga koje doprinose povećanju njihove socijalne uključenosti i kvaliteti života.

Aktivnosti:

- edukativne aktivnosti (učenje stranog jezika, glazbena škola te poduke iz matematike)

- pružanje rehabilitacijskih usluga (fizioterapija)

Trajanje: 1.1.2022. – 31.12.2022.

Iznos: 15.000,00 kn

Udruga slijepih Međimurske županije

Adresa: Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec
OIB: 32415476565
MB: 03110940
Telefon: (040) 311-955
Mobitel: 091 639 0005 ; 091 794 7355
e-mail: usm@usm.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak: 7 – 15 sati; 

Pauza: 10:30 - 11:00 sati              

Broj Računa: HR23 23400091116013915 (Privredna banka Zagreb)

google maps