Projekti u tijeku:

Novi izazovi

Razvoj društvenog poduzetništva za slijepe osobe

Odiseja Bijelog štapa

Jednake mogućnosti

Kulturni spektar

Kreativne ruke

Budi mi podrška

Isti smo mi, kao i svi