Programi

Programi su: 

Program “Bez većeg napora”

Program „Bez većeg napora“ traje od 01.06.2014. do 31.05.2017. godine, financiran je u potpunosti od strane Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske. Program je po godini provedbe financiran u iznosu od 300.000,00 kn.
Društvena integracija slijepe djece je nedostatna jer ne postoji osmišljeni način na koji bi ona provodila svoje slobodno vrijeme. Slobodno vrijeme slijepe djece se svodi na boravak u krugu obitelji što dovodi do njihove pasivnosti i nesamostalnosti. Tome doprinosi i prezaštićivanje od strane roditelja. Aktivnostima ovoga programa djeci će biti osmišljeno korištenje slobodnog vremena. Ciljana skupina je 8 djece. Djeca će se uključiti u sportske (plivanje, jahanje, hodanje na traci, nordijsko hodanje, pilates, gimnastika, vožnja tandem bicikla, izleti), kulturne (muzeji, koncerti), kreativne (modelarstvo, ples, glazba) i edukativne (engleski jezik, socijalne vještine) aktivnosti. Na taj će način povećati svoju društvenu integraciju i ojačati samopouzdanje. Za roditelje će biti organizirane radionice i grupa potpore kako bi se educirali o ulozi samostalnosti na razvoj samopouzdanja i u socijalnom uključivanju djece.
Opći cilj programa je doprinijeti socijalnom uključivanju slijepih odraslih osoba i slijepe djece.
Specifični ciljevi su uključiti slijepu djecu u sportske, kulturne i kreativne aktivnosti u zajednici; povećati vještine i potencijal slijepih osoba u radno aktivnoj dobi za uključivanje na otvoreno tržište rada; pružiti odraslim slijepim osobama stručnu podršku u procesu rehabilitacije.

 

Program “Institucionalna podrška”

Program „Institucionalna podrška“ traje od 01.06.2014. godine do 31.12.2016. godine. Program je u potpunosti financiran od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Godišnja vrijednost programa, odnosno odobrena financijska sredstva po godini provedbe iznose 120.474,70 kn. Cilj programa je stabilizacija i razvitak Udruge.
Specifični cilj programa je ojačati Udrugu za pružanje usluga kroz uvođenje sustava kvalitete i organizacijski razvoj.Očekivani rezultati su uvođenje sustava kvalitete te zapošljavanje osobe za organizacijski razvitak Udruge.

 

Program “Jedan za sve”

„Jedan za sve“ je trogodišnji program (01.04.2013. – 31.12.2015.) financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih u iznosu od 335.754,00kn.
Cilj programa je bio doprinijeti samostalnosti slijepih osoba u obavljanju životnih aktivnosti, a videći pratitelj je pružao socijalnu uslugu podrške slijepim osobama i njihovim obiteljima u prevladavanju posebnih teškoća vezanih uz sljepoću.
Ostvareni rezultati:zapošljavanje pratitelja slijepih osoba,svi članovi udruge upoznati su s mogućnošću pomoći videćeg pratitelja,najmanje 50 članova godišnje je koristilo usluge videćeg pratitelja u obavljanju svakodnevnih ili povremenih aktivnosti,najmanje 50 obitelji slijepe osobe je manje opterećeno brigom za slijepog člana.

 

Program “Pokret!”

Trogodišnji program „Pokret“ započeo se provoditi 01.01.2016. godine, a financira ga Ministarstvo socijalne politike i mladih u iznosu od 111.216 kuna.
Opći cilj programa je pridonijeti samostalnosti slijepih osoba.
Specifični ciljevi programa:povećati samostalno obavljanje poslova slijepih osoba uz pomoć videćeg pratitelja,povećati uključenost slijepih osoba u društveni život u zajednici.Program „Pokret!“ obuhvaća sljedeće aktivnosti:prijevoz i pratnja članova u aktivnostima izvan kuće,obuka za obavljanje kućanskih poslova,pomoć pri obavljanju administrativnih poslova članovima i informiranje o usluzi videćeg pratitelja.

 

Program “Rekrea(k)tiva”

Udruga slijepih Međimurske županije od 01. lipnja 2017. godine započela je s provedbom trogodišnjeg programa „Rekrea(k)tiva“, a traje do 31.05.2020..Kroz program Udruga pruža socijalne usluge te organizira aktivnosti za slijepu djecu i odrasle slijepe osobe. Program financirana Ministarstvo za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku u iznosu od 290.000,00 kuna.

Opći cilj programa je povećati socijalnu uključenost i kvalitetu života za slijepu djecu i slijepe odrasle osobe iz Međimurske županije kroz pružanje socijalnih usluga.

Specifični ciljevi: osigurati integraciju za slijepu djecu kroz organiziranje aktivnosti slobodnog vremena; osigurati dostupne i kvalitetne socijalne usluge te aktivnosti za odrasle slijepe osobe.

USMŽ slijepoj djeci osigurava kvalitetno provođenje slobodnog vremena, kroz pružanje usluga i organizaciju aktivnosti koje će im pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja, a što će pridonijeti prevenciji institutionalizacije slijepe djece.

Za slijepu djecu se organiziraju sljedeće aktivnosti: Sportske aktivnosti (plivanje, jahanje, klizanje, atletika); Edukativne aktivnosti (tečaj stranog jezika, tečaj informatike, tečaj samostalnog kretanja, glazbena škola); Aktivno članstvo u knjižnici; Podrška roditeljima slijepe djece.

Odraslim slijepim osobama se pružaju usluge koje pridonose prevenciji njihove institucionalizacije i većoj kvaliteti života:

Psihosocijalna podrška za odrasle slijepe osobe (grupne radionice o psihološkim aspektima rehabilitacije i individualna savjetovanja za slijepe osobe, u suradnji sa CZSS te edukacije i savjetovanje (predavanja, seminari i radionice), u suradnji sa ZZJZ Međimurske županije.)

Socijalne usluge koje pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju odraslih slijepih osoba (tečaj samostalnog kretanja, tečaj vođenja slijepih osoba, poticanje na čitanje knjiga)

Mogućnost sudjelovanja u radno-okupacijskim aktivnostima u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina (plivanje, tečaj plesa, tečaj domaćinstva, tečaj vrtlarstva, tečaj informatike, kreativne radionice, vožnja tandem bicikla te tečaj nordijskog hodanja, u suradnji sa ZZJZ Međimurske županije)

Partneri na programu su Centar za socijalnu skrb Čakovec, podružnica Obiteljski centar i Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije.

 

Program “Vodi,pohodi!”

Trogodišnji program „Vodi,pohodi!“ započeo se provoditi 01.01.2019. godine, a financira ga Ministarstvo za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku u iznosu od 132.996,00 kuna.

Opći cilj programa je jačanje socijalnog uključivanja slijepih osoba kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge videćeg pratitelja na području Međimurske županije.

Specifični ciljevi su povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepih osoba na području Međimurske županije i  poticati što veću samostalnost i neovisno življenje slijepih osoba na području Međimurske županije.

Udruga slijepih Međimurske županije

Adresa: Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec
OIB: 32415476565
MB: 03110940
Telefon: (040) 311-955 ; (040) 310-212
Mobitel: 091 639 0005 ; 091 794 7355
Radno vrijeme:
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 7 – 15 sati;               
Srijeda: 7 – 14 sati
Broj Računa: HR23 23400091116013915 (Privredna banka Zagreb)

google maps