KULTURNI SPEKTAR (Grad Čakovec)

 • tečaj plesa
 • posjet kulturnim događajima
 • čitanje zvučnih knjiga

 

JEDNAKE MOGUĆNOSTI (Grad Čakovec)

 • edukativne aktivnosti (učenje stranog jezika, glazbena škola te poduke iz matematike)
 • pružanje rehabilitacijskih usluga (fizioterapija)

 

MALA PODRŠKA, VELIK USPJEH (Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike)

 • prijevoz, pratnja i pomoć slijepim osobama u različitim svakodnevnim i socijalnim aktivnostima
 • pomoć/obuka pri sitnim kućanskim poslovima
 • pomoć/obuka pri obavljanju administrativnih poslova
 • informiranje o usluzi videćeg pratitelja

 

NOVI IZAZOVI (Europski socijalni fond)

 • pružanje usluga videćeg pratitelja

 

 ODISEJA BIJELOG ŠTAPA

 • hodočašće članova USMŽ u Mariju Bistricu (Zaklada Rhema)
 • Ljetna akademija i druženje samaca (Općina Vratišinec, Općina Donji Vidovec, Grad Mursko Središće)
 • vježbanje u teretani (Općina Nedelišće, Općina Donji Kraljevec, Općina Belica)
 • izlet na Plitvička jezera (Međimurske vode, Općina Sveti Juraj na Bregu, Općina Orehovica, Općina Gornji Mihaljevec)
 • obilježavanje Dana svete Lucije i duhovna obnova (Općina Sveti Martin na Muri, Grad Prelog)
 • obilježavanje Dana žena, Martinja i duhovna obnova (Općina Kotoriba, Općina Štrigova, Općina Podturen)
 • osiguravanje frizerskih usluga (Općina Selnica, Općina Donja Dubrava)
 • individualne poduke iz matematike (Općina Pribislavec)

 

KREATIVNE RUKE (Međimurska županija)

 • kreativne radionice
 • senzibilizacija javnosti, vidljivost i promocija putem promotivnih štandova

 

OSJETIMO ŽIVOT (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Djeca:

 • sportske aktivnosti
 • edukativne aktivnosti
 • individualna podrška za izvoditelje
 • podrška za roditelje slijepe djece

Odrasli:

 • psihosocijalna podrška (grupne radionice o psihološkim aspektima rehabilitacije, u suradnji sa CZSS)
 • socijalne usluge koje će pridonositi neovisnom življenju i socijalnom uključivanju (edukacije i savjetovanja u suradnji sa ZZJZ i obilježavanje europskog tjedna kretanja, radionice međusobnog osnaživanja slijepih žena, tečaj samostalnog kretanja, radionice podrške u samostalnosti za mlade)
 • radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina (kreativne radionice, teretana, plivanje, posjet kulturnim institucijama, čitanje zvučnih knjiga i književni klub)
 • tečaj ophođenja sa slijepim osobama