Udruga slijepih Međimurske županije je nevladina i neprofitna udruga koja okuplja slijepe osobe s područja Međimurske županije.

Osnovana je 27. srpnja 1951. godine i trenutno broji preko 140 članova, slijepih i praktično slijepih osoba.

Osnovni cilj Udruge je okupljati slijepe osobe radi njihove rehabilitacije, socijalnog i društvenog uključivanja i poboljšanja kvalitete života, zaštite prava i interesa, jednakih mogućnosti, ravnopravnosti i nediskriminacije te pružanje informativne, edukativne i ostale stručne potpore.

Svojim članovima pomaže u ostvarivanju njihovih prava i pogodnosti, pruža im različite socijalne usluge i organizira aktivnosti kroz projekte i programe koje provodi. Sudjelovanje u svim oblicima javnog života, samostalnost slijepih osoba, praćenje i podrška slijepoj djeci u odgoju i obrazovanju te unapređivanje profesionalne orijentacije, rehabilitacije, zapošljavanja, kulturno – kreativnih aktivnosti, aktivnosti odmora i oporavka, športa i rekreacije, društveno – zabavnog života slijepih i razvoj volonterstva su ključni ciljevi programa i projekata koje USMŽ provodi.

Na lokalnoj razini, Udruga je članica Saveza udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije, a na nacionalnom nivou članica Hrvatskog saveza slijepih.

 

Vizija Udruge

Udruga slijepih Međimurske županije teži stvaranju ravnopravnog, tolerantnog društva.

 

Misija Udruge

Udruga slijepih Međimurske županije, kroz partnerstva i suradnje osigurava osobama s invaliditetom i djeci s poteškoćama u razvoju stručnu podršku, pomoć pri ostvarivanju materijalnih i drugih prava te provodi aktivnosti društvenog/socijalnog uključivanja u lokalnu zajednicu.