Vidljiva revitalizacija

Opći cilj:

poboljšanje kvalitete života slijepih osoba

Specifični ciljevi:

jačati samopouzdanje i samostalnost slijepih osoba; doprinijeti socijalizaciji slijepih osoba; osvještavati i senzibilizirati javnost o slijepim osobama

Opis projekta:

Slijepe osobe, zbog nedostatka vizualne percepcije, nisu u mogućnosti brinuti se o vlastitom tijelu i uljepšavanju bez pomoći videće osobe. Uz navedeno, slijepe osobe imaju značajan manjak samopouzdanja i osjećaja zadovoljstva vlastitim tijelom koji proizlazi iz „rutinske“ brige o vlastitom tijelu i vizualnom dojmu.

Već iskazanim povećanim interesom i pozitivnim povratnim informacija od prije provedenih sličnih projekata, Udruga je prepoznala potrebe svojih članova te je odlučna u osiguravanju kontinuiteta aktivnosti socijalnog uključivanja kroz aktivno sudjelovanje u društvenom životu, a što će se osigurati ovim projektom.

Projektom „Vidljiva revitalizacija“ USMŽ će slijepim osobama osigurati profesionalne usluge frizera koje će zadovoljiti opći i specifične ciljeve projekta.

Projekt je financiran od strane Općine Donja Dubrava, temeljem Odluke načelnika o dodjeli sredstava Udrugama u 2021. godini.

Trajanje: 01.05.2021. – 31.12.2021.

Iznos: 4.000,00 kn