JEDNAKE MOGUĆNOSTI - Grad Čakovec

Cilj: potaknuti slijepu djecu na uključivanje u aktivnosti u zajednici i korištenje usluga koje doprinose povećanju njihove socijalne uključenosti i kvaliteti života.

Aktivnosti:

- edukativne aktivnosti (učenje stranog jezika, glazbena škola te poduke iz matematike)

- pružanje rehabilitacijskih usluga (fizioterapija)

Trajanje: 1.1.2022. – 31.12.2022.

Iznos: 15.000,00 kn