65. Obljetnica udruge

Brošura programa "Bez većeg napora"

Brošura "Korak prema uspjehu"

Letak "Korak prema uspjehu"

Priručnik - Samostalnošću do zapošljavanja

Priručnik - samostalnošću do zapošljavanja audio

Vodič - Želim bolji posao

Vodič - Želim bolji posao audio

Financijski plan za 2021. godinu

Operativni plan za 2021. godinu