malamagdalena11Usluga videćeg pratitelja puno mi znači zato što sam samostalnija, i lakše se uključujem u socijalni život. Najviše ju koristim za aktivnosti u sklopu udruge, za odlazak u teretanu te za usavršavanje engleskog jezika. Pohvalila bih komunikaciju s videćom pratiteljicom, koja se temelji na obostranom povjerenju i podršci. Projekt " Izazovnije" financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.