67401826 2160543970740955 9099101775234859008 nProvedbom projekta „Ljepši svijet“ rješavaju se specifične potrebe i problemi slijepih osoba. Zbog nedostatka vizualne percepcije, one nisu u mogućnosti na adekvatan način brinuti se o vlastitom tijelu i uljepšavati bez pomoći nekoga tko vidi. Stoga se Udruga slijepih Međimurske županije odlučila na osiguravanje profesionalnih usluga frizera i kozmetičara koji individualno pomažu svakom pojedinom članu.

Osim ovih aktivnosti, Hrvatska elektroprivreda financira i vježbanje članova Udruge u teretani kao prilagođeni tip sportsko-rekreativne aktivnosti za slijepe osobe.