Novosti

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku financirat će trogodišnji program Udruge slijepih Međimurske županije “Osjetimo život”.

Program se počeo provoditi od 1.6.2020., a trajat će do 31.5.2023. godine.

Partner na programu je Centar za socijalnu skrb Čakovec, a suradnici su: Međimurska županija, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije i Radio 1.

Ciljane skupine programa su: 9 slijepe djece te 20 odraslih slijepih osoba.

Opći cilj programa je potaknuti slijepu djecu i odrasle slijepe osobe na uključivanje u aktivnosti i korištenje socijalnih usluga koje doprinose povećanju njihove socijalne uključenosti i kvalitete života u lokalnoj zajednici.

Specifični ciljevi programa su:

  • osigurati integraciju za slijepu djecu kroz organiziranje aktivnosti slobodnog vremena,
  • osigurati dostupne i kvalitetne socijalne usluge te aktivnosti za odrasle slijepe osobe.

Provodit će se usluge i aktivnosti koje pridonose prevenciji institucionalizacije slijepe djece (podrška roditeljima i pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija)) te usluge i aktivnosti koje pridonose prevenciji institucionalizacije i većoj kvaliteti života slijepih osoba (psihosocijalna podrška kod pružatelja usluge, inovativne socijalne usluge i modeli u zajednici koji pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom, radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina).

Screenshot 20200603 142623Učenicima s teškoćama u razvoju potrebna je pomoć u raznim aspektima: prilikom izvršavanja zadataka koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, tijekom svakodnevnih aktivnosti u odgojno-obrazovnome procesu…

Kako bi se osigurale usluge pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju Ministarstvo znanosti i obrazovanja svake godine raspisuje Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju.

Udruga slijepih Međimurske županije od 2015./2016. godine osigurava asistentsku pomoć učenicima s teškoćama u razvoju. Prve godine osiguravala je pomoćnike preko mjere javnih radova Zavoda za zapošljavanje, a od 2016./2017. godine zapošljava ih preko projekta Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Tako je i ove, 2019./2020. školske godine, u suradnji s partnerskim organizacijama, osnovnim školama: Strahoninec, Jože Horvata Kotoriba, Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu, Tomaša Goričanca Mala Subotica i III. osnovnom školom Čakovec te Ekonomskom i trgovačkom školom Čakovec, preko projekta „Zajedno do cilja“ osigurala deset pomoćnika za deset učenika s teškoćama u razvoju. Oni pomažu učenicima u inkluziji i integraciji u redovne odgojno – obrazovne ustanove te im olakšavaju usvajanje nastavnog programa uz pomoć pomoćnika u nastavi. Na taj način Udruga direktno doprinosi integraciji i inkluziji djece s teškoćama u razvoju u redovne odgojno – obrazovne programe osiguravajući asistentsku pomoć učenicima kako bi im integracija bila uspješnija i kvalitetnija, a samim time se učenicima - korisnicima pružaju jednake mogućnosti te adekvatna metodologija za rad.

U našim kreativnim radionicama, slijepe osobe - članovi Udruge izrađuju prava umjetnička djela!
Provedbom ovakve vrste radionica pospješuje se socijalna inkluzija slijepih osoba, ali i razvoj novih vještina i samopouzdanja.

Ovim putem Udruga slijepih Međimurske županije daje priliku svima za odabir kreativnih produkata u zamjenu za donaciju kojom će se i dalje podizati kvaliteta života slijepih osoba.

U slučaju želje da nagradite sebe ili najmilije za disciplinirano pridržavanje mjera u doba COVID-19, javite nam se na 091/639-0005, maja@usm.hr ili putem FB messengera.

100713265 2595745153975420 7891328994182692864 o100752437 2595745090642093 3369945676765986816 o100798575 2595745353975400 8199370473922887680 o101064969 2595744973975438 2840258235007500288 o

Udruga slijepih Međimurske županije

Adresa: Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec
OIB: 32415476565
MB: 03110940
Telefon: (040) 311-955
Mobitel: 091 639 0005 ; 091 794 7355
e-mail: usm@usm.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 7 – 15 sati;               
Srijeda: 7 – 14 sati
Broj Računa: HR23 23400091116013915 (Privredna banka Zagreb)

google maps