Prava i povlastice

Temeljem brojnih zakonskih i podzakonskih propisa, slijepe osobe mogu ostvariti različita prava i povlastice.

Preduvjet za stjecanje prava je utvrđeno tjelesno oštećenje.

Dobivanjem rješenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom o vrsti, stupnju i uzroku oštećenja organizma – tjelesnom oštećenju, slijepe osoba stječe uvjete za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje drugih prava.


I. PRAVA I POVLASTICE NA TEMELJU ČLANSTVA U UDRUZI

 • Popust na telekomunikacijske usluge

Slijepe osobe ostvaruju popust na telekomunikacijske usluge u Hrvatskom telekomu; 50% na mjesečnu naknadu i popust na telefonske razgovore na određene korisničke pakete.

Hrvatski telekom članovima koji na svoje ime imaju fiksni telefonski priključak, nudi besplatno korištenje obavijesti na broj 11888 (informacije o telefonskom broju pretplatnika).

 • Pogodnosti na Gradskim bazenima Čakovec

Pratitelj slijepe osobe ima slobodan ulaz na Gradske bazene “Marija Ružić” Čakovec.

 • Popust u Ljekarnama Čakovec

Ljekarne Čakovec odobravaju članovima naše udruge popust od 10% na: dodatke prehrani, medicinska pomagala i ostali asortiman koji je u ljekarni; na proizvode koji nisu na akcijama.

 • Popust na masaže

U Lumbagu, salonu za masažu naše udruge, članovima je omogućen popust od 30% na redovne cijene usluga.

 • Besplatna promjena baterije

Urarna Čakovec članovima odobrava besplatnu promjenu baterije na satovima za slijepe osobe.


II. PRAVA IZ SUSTAVA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

 • Pravo na dopunsko zdravstveno osiguranje

Pravo za oslobođenje od plaćanja dopunskoga zdravstvenog osiguranja mogu ostvariti slijepe osobe koje koje imaju 100%-tna oštećenja organizma ili višestruka oštećenja.

 • Pravo na pomagala

Slijepe (osigurane) osobe imaju pravo na sljedeća očna pomagala: naočale, kontaktne leće i očne proteze.

Osigurane slijepe osobe imaju, pod određenim uvjetima, pravo na očne proteze (pune staklene po mjeri, ljuskaste staklene po mjeri i privremene prilagođavajuće).

Osigurane slijepe osobe imaju pravo na sljedeća očna pomagala: okvire za naočale, leće za naočale, mineralne leće, plastične leće, lentikularne leće, teleskopske leće, prizmatične leće, stakla bez dioptrije, kontaktne leće.

Slijepe osobe imaju pravo na tiflotehnička pomagala: dugi bijeli štap za slijepe, sat za slijepe, Braillev pisaći uređaj, reproduktor i snimač zvučnih knjiga u daisy formatu

Pravo na ostala tiflotehnička pomagala imaju samo osobe u sustavu obrazovanja: čitač ekrana s govornom jedinicom, Brailleva elektronička bilježnica, elektroničko povećalo.

Aparat za brzo očitavanje šećera u krvi – pravo na pomagalo imaju slijepi dijabetičari koji primaju inzulinsku terapiju, i to najmanje dvije doze dnevno.

Proizvod za praćenje glukoze - Freestyle Libre sustav (senzor za skeniranje razine glukoze) može dobiti odrasla osoba sa šećernom bolešću tipa 1 na intenziviranoj terapiji inzulinom (4 i više doza ili na inzulinskoj pumpi).


III. PRAVA PO OSNOVI SOCIJALNE SKRBI

 • Inkluzivni dodatak

Slijepe osobe imaju pravo na inkluzivni dodatak temeljem Rješenja nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

 • Vaučeri

Korisnicima inkluzivnog dodatka Hrvatski zavod za socijalni rad daje vaučere za plaćanje električne energije, plina ili toplinske energije u iznosu od 70,00 eura.

 • Osobna asistencija/videći pratitelj

Ovo pravo može koristiti osoba s oštećenjem vida kod koje je utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti, a ima minimalno 18 godina i status osobe s invaliditetom.


IV. MOBILNOST

 • Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom

Na temelju dobivene Nacionalne iskaznice za OSI, slijepe osobe imaju sljedeća prava:

- povlastica u željezničkom putničkom prometu od 75% od redovite prijevozne cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje i pravo na besplatnu vožnju za pratitelja (tzv. putne objave);

- osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu;

- osobe s invaliditetom kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100% ne plaćaju cestarine za uporabu autocesta i objekta s naplatom za osobni automobil kojim se prevoze za osobne potrebe;

- trajektni prijevoz - pravo na besplatni prijevoz ostvaruju osobe kojima je utvrđen III. i IV. stupanj funkcionalnog oštećenja uključujući i osobno vozilo kojim se te osobe prevoze na svim trajektnim linijama s obvezom javne usluge.  Pratitelj osobe s invaliditetom ostvaruje pravo na besplatni prijevoz.

 • Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom

Osobe s invaliditetom s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja ostvaruju pravo na izdavanje europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom.

 • Povlastice Hrvatskog autokluba

Pravo na članske pogodnosti u HAK-u,  članarinu uz 50% popusta i nižu cijenu za knjižicu “Auto touring pomoć u RH”, osobe s tjelesnim oštećenjem većim od 50%  (pa tako i slijepe osobe) koje same upravljaju osobnim automobilom u osobnom vlasništvu, vlasnici osobnog automobila te roditelji ili skrbnici osoba s tjelesnim oštećenjem koji osobni automobil koriste za njihove potrebe

 • Povlastice u željezničkom prometu

Hrvatske željeznice odobravaju povlasticu za slijepe osobe od 50% na cijenu karte koju plaća slijepa osoba i pratitelj slijepe osobe.

 • Povlastice u autobusnom prometu

Za osobe s invaliditetom vrijedi besplatan autobusni prijevoz na području cijele Međimurske županije. 

AP Varaždin osigurava za slijepe osobe popust na karte za autobus u iznosu 35% na osnovu priložene članske iskaznice.

Vincek Autobusi odobravaju popust za relaciju Varaždin – Zagreb – Varaždin (Flixbus) od 5% na jednosmjernu kartu i 15% na povratnu kartu.

Flixbus odobrava besplatno putovanje za jednu osobu ili psa vodiča koja prati putnika s invaliditetom ako se predoči liječnička ili službena potvrda o neophodnoj stalnoj pratnji. 

 • Popust pri korištenju taxija

Pri korištenju Eko taxija slijepe osobe ostvaruju popust od 10% na svaku vožnju, uz predočenje članske iskaznice.

 • Pravo na popust pri kupnji avionske karte Croatia Airlinesa u domaćem zračnom prometu

Slijepe osobe i njihova pratnja imaju pravo na 50% popusta na određene tarife u domaćem zračnom prometu te imaju pravo sa sobom u kabinu besplatno voditi i psa vodiča.

 • Pravo slijepe osoba sa psom vodičem na korištenje prijevoznih sredstava i pristupa na javna mjesta

Slijepa osoba sa psom vodičem ima pravo korištenja prijevoznih sredstava u javnom prijevozu, uključujući zadržavanje na svim prostorima koji su predviđeni za putnike. Ne plaća voznu kartu za psa vodiča u prijevoznom sredstvu javnog prijevoza, niti ulaznicu za psa za korištenje prostora i objekata koji su utvrđeni kao javna mjesta.

Slijepe osobe, na osnovi članske iskaznice, ne moraju stajati u redu u javnim institucijama.


V. OBRAZOVANJE, PROFESIONALNA REHABILITACIJA, RADNI ODNOS I ZAPOŠLJAVANJE

 • Profesionalna rehabilitacija

Pravo na profesionalnu rehabilitaciju stječe osoba s invaliditetom kojoj je nadležno tijelo vještačenja utvrdilo preostalu radnu sposobnost, a uključuje korištenje usluga Centra za profesionalnu rehabilitaciju utvrđenih individualnim planom profesionalne rehabilitacije. Profesionalna rehabilitacija obuhvaća mjere i aktivnosti odnosno usluge koje se izvode s ciljem da se osobu s invaliditetom osposobi za prikladan posao, da se ista zaposli odnosno zadrži posao i u njemu napreduje te da se profesionalno razvija.

 • Zaštita zaposlenika – slijepih osoba

Poslodavac može slijepoj zaposlenoj osobi uručiti otkaz Ugovora o radu samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća.

 • Pravo na dodatne dane godišnjeg odmora

Slijepi službenici i namještenici u državnim službama imaju pravo na dodatne dane godišnjeg odmora.

Slijepa osoba ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 5 tjedana.

 • Pravo na osobnog asistenta i radnog terapeuta

Slijepa osoba ima pravo na osobnog asistenta i radnog terapeuta. Poslodavcu se financiraju troškovi za osobnog asistenta i radnog terapeuta najviše do 50% mjesečne plaće osobe s invaliditetom kojoj je pomoć potrebna.

 • Poticaji zapošljavanja

Novčane poticaje mogu ostvariti poslodavci koji zapošljavanju slijepu osobu ili slijepe osobe kod samozapošljavanja.

 • Pravo na mirovinski staž s povećanim trajanjem

Zaposlenim osobama s invaliditetom pa tako i slijepim osobama priznaje se pravo na uvećani staž osiguranja na način da se svakih 12 mjeseci provedenih na radu računa kao da je na radu provedeno 15 mjeseci.  Smanjuje se i dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu po jednu godinu za svakih 5 godina staža osiguranja.


VI. POREZNE OLAKŠICE I DRUGA PRAVA

 • Pravo na povećani osobni odbitak kao olakšicu pri porezu na dohodak

Pravo na povećani osobni odbitak (neoporezivi dio dohotka) pri porezu na dohodak imaju slijepe osobe kao olakšicu pri porezu na dohodak.

 • Oslobađanje od plaćanja radio i televizijske pretplate

100% slijepe osobe, vlasnici – korisnici RTV prijemnika imaju pravo na oslobođenje od plaćanja radio i televizijske pretplate na jedan prijamnik.

 • Oslobođenje od plaćanja carine

Proizvodi posebno dizajnirani za edukaciju, zapošljavanje i socijalnu uključenost osoba s invaliditetom oslobođeni su plaćanja carine.

 • Pravo na oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe

Boravišnu pristojbu, ne plaćaju osobe s invaliditetom (uključujući i slijepe osobe) od 70% i većim postotkom i jedan pratitelj.

 • Plaćanje PDV-a po stopi od 5 posto na ortopedska i druga pomagala

PDV po stopi od 5% plaća se na implantate i druge medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka, navedene u Pravilniku HZZO.


VII. ZAŠTITA PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM U ŠIREM SMISLU

Ustav Republike Hrvatske propisuje da država posebnu skrb posvećuje zaštiti osoba s invaliditetom i njihovom uključivanju u društveni život te osobitu zaštitu na radu, a koji se ostvaruju donošenjem posebnih zakona. Međunarodni okvir za donošenje tih zakona čini i Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom.

 • PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom štiti, prati i promiče prava i interese osoba s invaliditetom na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona.

 • VAŽNE POVEZNICE I ZAKONI

1.Hrvatski zavod za socijalni rad (socskrb.hr)

2.Naslovnica | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (zosi.hr)

3.Hrvatski zavod za javno zdravstvo (hzjz.hr)

4.Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek" (coovinkobek.hr)

5.Naslovna - Hrvatski Savez Slijepih (savez-slijepih.hr)

6.Zakon o osobnoj asistenciji - Zakon.hr

7.Zakon o inkluzivnom dodatku (nn.hr)

8.Zakon o socijalnoj skrbi - Zakon.hr

9.Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom - Zakon.hr

 

Prava i mogućnosti 2024.

Kako postati član Udruge slijepih Međimurske županije? 

Slijepa osoba može postati članom Udruge ako ispunjava uvjete utvrđene Statutom i ima prebivalište na području Međimurske županije. Slijepa osoba je osoba s ostatkom vida do 5% na boljem oku s korekcijom te osoba sa suženim vidnim poljem do 10 stupnjeva fiksacione točke. Slijepa osoba može biti član samo jedne temeljne udruge Hrvatskog saveza slijepih.

Članstvo u Udruzi može biti:

 • redovno - Redovni članovi su poslovno sposobne osobe kojima pripada puni opseg prava i obaveza predviđenih Statutom.
 • nominalno - Nominalni članovi su maloljetne osobe te punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti kojima pripadaju sva prava i obveze redovnog člana, osim prava izbora u tijela Udruge.
 • podupiruće - Podupirući članovi su volonteri koje pomažu i pridonose radu Udruge.
 • počasno - Počasni članovi su zaslužni pojedinci koji su dali osobiti doprinos u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruge.

Zahtjev za prijem u članstvo punoljetna slijepa osoba podnosi Odboru za članstvo.

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu od navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Za punoljetnu osobu lišenu poslovne sposobnosti, zahtjev za prijem u članstvo podnosi njezin zakonski zastupnik ili skrbnik.


Prava redovnih aktivnih članova, članova Skupštine,  su: 

 • birati i biti biran u tijela Udruge,
 • razmatrati i ocjenjivati rad svih tijela Udruge,
 • davati prijedloge za što uspješniji rad Udruge,
 • pravodobno biti izvješteni o radu Udruge,
 • pokretati pitanja odgovornosti i opoziva članova tijela Udruge.

Redovni pasivni članovi imaju prava koja se ostvaruju zakonskim aktima.

Nominalni aktivni i nominalni pasivni članovi imaju ista prava kao i redovni aktivni i redovni pasivni članovi, osim prava izbora u tijela Udruge.

Podupirući i počasni članovi imaju pravo sudjelovati u različitim oblicima rada Udruge.


Obaveze svih članova su:

 • pridržavati se odredbi Statuta, drugih akata Udruge, te odluka i zaključaka njezinih tijela,
 • raditi na ostvarivanju ciljeva Udruge i štititi ugled i interes Udruge,
 • savjesno čuvati opremu i interes Udruge,
 • redovito obavještavati Udrugu o promjeni osobnih podataka i prebivališta.

Obaveza redovnih, nominalnih i podupirućih članova je redovito plaćati članarinu.

Postojeći članovi plaćaju članarinu za tekuću godinu do 31.03., a novi članovi u roku 3 mjeseca od učlanjenja.

Djeca, učenici i studenti na redovnom školovanju plaćaju 50% članarine, a svi ostali 100% članarine.


Članstvo u Udruzi prestaje:

 • istupanjem - Član istupa iz Udruge ako je promijenio mjesto prebivališta ili ako ne želi biti član Udruge.
 • isključenjem - Član se isključuje iz Udruge ako narušava ugled Udruge ili povređuje članske obaveze utvrđene Statutom ili drugim aktima Udruge.Odluku o isključenju donosi Upravni odbor.
 • smrću člana

Udruga slijepih Međimurske županije

Adresa: Ruđera Boškovića 4, 40000 Čakovec

Sjedište: Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec
OIB: 32415476565
MB: 03110940
Telefon: (040) 311-955
Mobitel: 091 639 0005 ; 091 794 7355
e-mail: usm@usm.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak: 7 – 15 sati;      

Broj Računa: HR23 23400091116013915

(Privredna banka Zagreb)

google maps