24. i 31.12.2020. godine Udruga ne radi.

28., 29. i 30.12.2020. Udruga radi od 9:00 do 13:00 sati.