Članovi Udruge učili plesne korake

Najbolje i najljepše stvari na svijetu ne mogu se vidjeti niti dodirnuti, one se osjećaju srcem.
Hellen Keller

Redovni financijeri

picture picture

Donatori

picture picture
picture

Udruga slijepih Međimurske županije uključuje svoje članove u aktivnosti na kojima stječu nova znanja i vještine, što im omogućava da se lakše uključe u društvene tokove života. Jedna od takvih aktivnosti je i tečaj plesa. Ples ima pozitivan utjecaj na razvoj motoričkih vještina, taktilne i auditivne percepcije slijepih osoba te djeluje na razvoj osjećaja prostora, ritma i orijentacije u prostoru.

Tečaj plesa Udruga organizira kao dio trogodišnjeg programa „Rekrea(k)tiva“, koji je počela provoditi od 01. lipnja 2017. godine, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Kroz program Udruga pruža socijalne usluge te organizira aktivnosti za slijepu djecu i odrasle slijepe osobe.

Opći cilj programa je povećati socijalnu uključenost i kvalitetu života za slijepu djecu i slijepe odrasle osobe iz Međimurske županije kroz pružanje socijalnih usluga, a specifični ciljevi su osigurati integraciju za slijepu djecu kroz organiziranje aktivnosti slobodnog vremena te osigurati dostupne i kvalitetne socijalne usluge te aktivnosti za odrasle slijepe osobe.

Kako bi pridonijeli prevenciji institucionalizacije i većoj kvaliteti života odraslih slijepih osoba, Udruga im preko programa pruža različite usluge. Jedna od njih je pružanje mogućnosti sudjelovanja u radno-okupacijskim aktivnostima u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina. Partneri na programu su Centar za socijalnu skrbi Čakovec, podružnica Obiteljski centar i Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku također financira i projekt „Zlatne godine“, kojeg Udruga slijepih Međimurske županije provodi zajedno s Udrugom slijepih Varaždinske županije te program „Pokret!“ koji je s 01. siječnjom 2018. ušao u posljednju, treću godinu provedbe. Kroz projekt „Zlatne godine“, koji traje do kraja veljače 2018., provode se različiti tipovi dnevnih aktivnosti za starije slijepe osobe, kako bi se povećala njihova društvena uključenost i kvaliteta života. Osiguranjem videćeg pratitelja članovima kroz program „Pokret!“, osigurava se pomoć u aktivnostima slijepim članovima u kući i izvan nje, kao i olakšava skrb za slijepu osobu članovima obitelji te u konačnici doprinosi samostalnosti slijepih osoba u obavljanju životnih zadaća.